SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Sosiaali- ja terveystoimessa tarvitaan lähijohtajia varmistamaan alan työhyvinvointi, potilasturvallisuus ja laadukas toiminta

Ajankohtaista 11:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä lähes 70 prosenttia on hoitotyöntekijöitä. Erityisesti tämän ammattikunnan työssä jaksaminen on ollut julkisuudessa esillä paljon viime aikoina. Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) muistuttaa, että monien tutkimusten mukaan erityisesti lähijohtajien, kuten osastonhoitajien, toiminnalla on keskeinen merkitys koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnan sujuvuuteen.

− On huolestuttavaa, että Tehyn pari viikkoa sitten julkaiseman selvityksen mukaan hoitotyön johtajia on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa vähennetty entisestään. Peräti 45 prosenttia kyselyyn vastanneista lähes tuhannesta hoitotyön johtajasta kertoi kyselyssä näin. Hoitotyön johtajilla tarkoitettiin selvityksessä hallintoylijohtajia, ylihoitajia sekä hoitotyön lähiesimiehiä kuten osastonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia, Mäkisalo-Ropponen kertoo.

Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan laadusta, potilasturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista voidaan huolehtia vain, jos Tehyn selvityksessä ilmennyt kehityskulku saadaan pysäytettyä. Kyse on myös alan vetovoiman kannalta kielteisestä trendistä, jonka ei voida sallia jatkua enää tulevaisuudessa.

− Mitkään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset eivät tule käytännössä onnistumaan, ellei hoitotyön johtamisjärjestelmää saada kuntoon. Itsekin hoitotyössä ja organisaation eri tasoilla hoitotyön johtajana työskennelleenä olen sitä mieltä, että hoitotyön johtajia on oltava sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kaikille johtamisen tasoille. Heillä on oltava aikaa henkilöstösuunnitteluun, riittävien henkilöstöresurssien ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen varmistamiseen sekä tutkimusnäyttöön perustuvan hoidon ja hoitotyön kehittämiseen.

Mäkisalo-Ropponen kertoo saavansa paljon palautetta siitä, että yksi kaikkein eniten sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä uuvuttava asia on todellisuuden ja ammatti-identiteetin välinen ristiriita, joka tällä hetkellä näkyy alalla monin eri tavoin.

− Hoitotyön ammattilaiset haluaisivat tehdä työnsä kunnolla, mutta sitä ei organisaatiossa tueta eikä mahdollisteta. Liiallisen työmäärän lisäksi syynä tähän kokemukseen on usein se, työntekijät kokevat, etteivät tule kuulluksi ja lähijohtajien vähentämisen takia määräykset tulevat käskyinä organisaation johdosta. Työyhteisössä lähijohtajien kanssa yhdessä suunnitelleen ja tehden monet virheet olisi voitu estää ja yhdessä kehittämällä parantaa myös työhyvinvointia.