Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Poikkeusolot eivät saa tarkoittaa asiakkuuksien ja hoidon katkaisemista!

Ajankohtaista 13:57

SDP:n kansanedustaja ja terveystieteiden tohtori Merja Mäkisalo-Ropposen mielestä koronaviruksen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat johtaneet monissa hoito- ja hoivakodeissa asukkaiden näkökulmasta kohtuuttomiin tilanteisiin. Hän jätti perjantaina asiasta kirjallisen kysymyksen.

-Vierailujen ja kuntoutuksen ja jopa ulkoilun lopettaminen on aiheuttanut monelle vammaiselle ja ikäihmiselle fyysisen ja psyykkisen toimintakykyyn heikentymistä. Jos tilanne jatkuu pitkään tällaisena, meillä on syksyllä nykyistä enemmän vuoteeseen hoidettavia muistisairaita. Tämä on epäinhimillistä mutta samalla yhteiskunnalle kallista, sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi tällä viikolla, että hoivakodeissa olisi pitänyt alusta alkaen miettiä mahdollisimman lieviä rajoituksia tai muita keinoja tartuntojen rajoittamiseksi. Nyt rajoitustoimenpiteet on toteutettu erittäin ehdottomina ja jossain paikoin jopa henkilökohtaisten avustajien pääsy avustettavan luo on estetty. Toisaalta viranomaisten ohjeistukset ovat olleet epäselviä ja tämä on aiheuttanut hämminkiä.

-On hyvä, että STM tarkisti ohjeistusta hoito- ja hoivakotien rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta, niin että saadaan turvallisuuden (virustartunnan ehkäisy) ja inhimillisyyden periaatteet kulkemaan käsikädessä. Tämän toteutuminen edellyttää myös, että hoito- ja hoivakodeissa on selkeät ohjeet suojaustoimenpiteiden toteuttamiselle sekä riittävästi asianmukaisia, ammattilaisille tarkoitettuja suojaimia, vaatii Mäkisalo-Ropponen.

-Jos hoitoyhteisössä on korkea eettinen toimintatapa, siellä rajoittavien toimenpiteiden käyttö halutaan minimoida mahdollisimman vähiin ja se tehdään aina ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Nyt tarvitaan paljon ammattitaitoa ja luovuutta, jotta voidaan mahdollistaa laadukas elämä hoito- ja hoivakotien asukkaille poikkeusoloissa huolimatta, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.

-Ihmisarvon kunnioittamista on myös varmistaa toimintakyvyn säilyminen poikkeusoloissa huolimatta. Siksi olenkin huolissani siitä, että sekä omaiset että ammattilaiset ovat kertoneet, että tärkeitä toimintakykyä ylläpitäviä kuntoutuspalveluita on peruttu ja lakkautettu koronaepidemiaan vedoten ja esimerkiksi ulkopuolisten fysioterapeuttien, joilla voi olla pitkä hoitosuhde asiakkaaseen, pääsy hoitokoteihin on estetty. Vaikka STM lievensi ja tarkensi ohjeistusta, niin tältä asia jäi epäselväksi. Siksi olen jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiasta (KK 399/2020 vp), sanoo Mäkisalo-Ropponen.

Kirjallinen kysymys KK 399/2020 vp
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd

Kirjallinen kysymys kuntoutuspalveluiden turvaamisesta poikkeusoloissa hoiva- ja palvelukotiyksiköissä

Eduskunnan puhemiehelle

Perustuslakivaliokunta korosti mietinnöissään, että valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla on kuitenkin joissakin kunnissa ja hoitoyhteisöissä jopa lopetettu erilaisia toimintoja ja palveluita ”varmuuden vuoksi” pohtimatta lainkaan, ovatko nämä välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen näkökulmasta. Näissä tilanteissa ei ole myöskään pohdittu asiakkuuksien keskeytyksestä aiheutuvia haittoja tai sitä, miten toiminnat voisi järjestää vaihtoehtoisella tavalla.

Tärkeitä, toimintakykyä ylläpitäviä palveluita on peruttu ja lakkautettu koronaepidemiaan vedoten. Myös kuntoutuksen ammattilaiset ovat kertoneet samasta asiasta. Heitä ei päästetä tekemään työtään palveluyksiköihin tai hoitokoteihin aluehallintoviranomaisten kannanotoista huolimatta, koska viimesijaisesti asiasta päättää hoitokodin johtaja. Tällaisilla päätöksillä voi olla vakavia, jopa peruuttamattomia terveydellisiä seurauksia yksilön kohdalla. Kunto voi heiketä nopeastikin, kun kuntoutus loppuu. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ikäihmiset ja vammaiset.

Aluehallintoviranomaisten mukaan vierailukieltojen suhteen on noudatettava hallinto-oikeudellista suhteellisuusperiaatetta. Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluja. Yleisperiaatteena on se, että lähikuntoutusta käytetään silloin, kun se on erityisen tarpeellista.

Kuten aluehallintoviranomaisen päätöksessä todetaan, nyt on osattava käyttää oikein suhteellisuusperiaatetta. Jos etäkuntoutusta ei voida järjestää, kuntoutus on mahdollistettava lähikuntoutuksena. Koronaepidemia ei tarkoita palvelujen lakkauttamista
Jos poikkeusolojen takia lopetamme ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät palvelut, aiheutamme valtavan paljon inhimillistä kärsimystä ja samalla tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenot kasvavat.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka hallitus aikoo selkeyttää ohjeistusta siitä, miten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta välttämättömät kuntoutus- ja fysioterapiapalvelut toteutetaan hoiva- ja palvelukotiyksiköissä myös koronakriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa?

Helsingissä 14.5.2020
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd