SDP:n Mäkisalo-Ropponen pettyi opetusministeriltä kirjalliseen kysymykseen saatuun vastaukseen: ”Aikuisopettajien huolet ammatillisen koulutuksen tilanteesta on sivuutettu täysin”

Ajankohtaista 12:33

Huoli hallituksen ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista opiskelijoiden ja opettajien arkeen sai kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen (sd.) esittämään marraskuussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen opettajien työhyvinvoinnin turvaamisesta ja aikuispedagogiikan kehittämisestä. Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsenistölleen tekemässä tutkimuksessa puolet kyselyyn vastanneista opettajista oli huolissaan työssä jaksamisesta.

Mäkisalo-Ropponen on pettynyt opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.) kirjalliseen kysymykseen saadusta vastauksesta. Mäkisalo-Ropponen kokee, että opetusministerin vastaus jättää täysin huomioimatta aikuiskoulutuksen ja aikuisopettajien kokemat haasteet ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamien monien muutoksien seurauksena.

‒ Petyin opetusministeriltä saatuun vastaukseen, joka sivuuttaa täysin aikuisopettajat ammatillisen koulutuksen reformin pyörteissä. Nuorten ja aikuisopiskelijoiden opettaminen jatkossa samassa ryhmässä tuo opettajille monia uusia haasteita, joista minuun on oltu yhteydessä myös aikuisopettajien suunnalta. On ihan eri asia antaa opetusta esimerkiksi 16-vuotiaalle, kun vaikkapa jo pidemmän työuran tehneelle ammatinvaihtajalle. Ensin mainittu tarvitsee vahvaa yksilöllistä tukea vasta alkavalle polulleen työelämään ja jälkimmäinen sen sijaan haluaa mahdollisimman nopean siirtymän koulutuksesta uuteen ammattiin, Mäkisalo-Ropponen kertoo.

Mäkisalo-Ropponen peräänkuuluttaa ammatillisen koulutuksen moninaisuuden huomioimista reformin toimeenpanossa. Koulutuksen piirissä olevilla nuorilla ja aikuisilla on usein erilainen motivaatio ja oppimisen taidot, mikä pitää huomioida myös annettavassa opetuksessa ja ohjauksessa.

‒ Keskusteluissa aikuisopettajien kanssa korostuu huoli siitä, miten yhä kasvavien velvollisuuksien edessä yksilöllinen ohjaus ja erilaisten opiskelijoiden huomioiminen onnistuu. Hallituksen ajaman ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset alkavat nyt paljastua kokonaisuudessaan, eikä näky ole kaunista katseltavaa. Reformin tavoitteiden saavuttaminen ja kaikkien ammatillisen koulutuksen piirissä olevien näkökulmien huomioiminen edellyttää myös taloudellisia panostuksia koulutuksen järjestäjille, joita nyt ei ole näköpiirissäkään, Mäkisalo-Ropponen huokaisee.