SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Muistisairaudet eivät ole vain ikääntyneiden sairauksia!

Ajankohtaista 10:39

Suomessa sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä johonkin muistisairauteen. Muistisairaudet ovat neurologisia sairauksia, eikä niitä voi pitää normaaliin ikääntymiseen liittyvinä asioina. Uusi hallitus aikoo kuitenkin liittää muistiasiat osaksi valmisteltavaa ikäohjelmaa.

– Joka kolmannessa tapauksessa muistisairauteen liittyvät epäterveelliset elämäntavat. Uusissa tutkimuksissa on lisäksi havaittu, ettei sairastavuus välttämättä lisäänny ikääntymisen myötä, jos elintavat ovat aivoterveellisiä. Aivoterveyteen voidaan vaikuttaa koko elämän ajan ja siksi asiaan on kiinnitettävä huomiota jo äitiysneuvolasta alkaen, huomauttaa muistiliiton puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Aivoterveellisistä elämäntavoista huolimatta, osa sairastuu johonkin muistisairauteen – jopa paljon ennen eläkeikää.

– Suomessa on tällä hetkellä noin 7000 työikäistä muistisairasta. Olen mukana Joensuun seudun Omaishoitajat ry:n ALISA-hankkeessa, jossa pyritään tunnistamaan ja tukemaan lapsia ja nuoria, joiden perheissä on arkea varjostavia terveydellisiä tai henkisiä ongelmia. Nämä lapset ja nuoret jäävät helposti kaiken tuen ulkopuolelle, eikä heidän tuen tarvettaan edes tunnisteta. Hankkeen yhteydessä onkin tullut esille, että Suomessa elää paljon lapsia ja nuoria, joiden elämään vaikuttaa voimakkaasti vanhemman muistisairaus, Mäkisalo-Ropponen huomauttaa.

– Muistiliitto esitti, että hallitusohjelmaan olisi tehty kirjaus nykyisen muistiohjelman jatkosta. Valitettavasti hallitusohjelma ei tätä mainitse ja tein asiasta kirjallisen kysymyksen perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, kertoo Mäkisalo-Ropponen.

– Ministerin vastauksessa tuli esille, että erillisen muistiohjelman sijasta muistiasiat on tarkoitus sisällyttää osaksi valmisteltavaa ikäohjelmaa. Tämä linjaus sotii sitä asiantuntijoiden linjausta vastaan, jossa muistisairaudet ymmärretään neurologisiksi vammaissairauksiksi, eikä erityisesti ikääntymiseen liittyväksi ilmiöksi.

– Muistiohjelman tavoitteena tulisi olla kaikenikäisille ihmisille muistiystävällisemmän yhteiskunnan rakentaminen. Toivon, että asiaa pohdittaisiin ministeriössä vielä uudelleen, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Aiheesta voit kuunnella enemmän:

https://www.pkmuistiry.fi/muistiradio