Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Hyviä avauksia hoitotyön henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi

Ajankohtaista 14:53

Merja Mäkisalo-Ropponen

-Nyt ollaan oikealla tiellä, sillä näiden esitysten kautta saadaan sote-alan veto- ja pitovoimaa parannettua, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Sosiaali- ja terveysministeriön asettama poikkihallinnollinen työryhmä esitteli tänään ensimmäiset ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi.

Ehdotuksissa painotetaan koulutuksen kehittämistä tutkimustietoon pohjautuen, osaamisen ja urakehitysmahdollisuuksien parantamista ja työhyvinvoinnin sekä työsuojelun kehittämistä. Lisäksi työryhmä painottaa työnjaon sujuvoittamista niin että työntekijöillä on entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

-Toimet ovat oikein hyvä alku, mutta edelleen tarvitsemme lisätoimia hoitotyön houkuttelevuuden ja arvostuksen vahvistamiseksi. Olen tehnyt sote-henkilöstön urakehitysmahdollisuuksien parantamisesta, osaamisen johtamisesta, erikoistumiskoulutusten järjestämisestä, työjaon uudistamisesta ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaa tarpeellisuudesta useita kirjallisia kysymyksiä ja aloitteita ja hyvä, että ne on nyt huomioitu, Mäkisalo-Ropponen jatkaa.

Työmotivaation kannalta on erittäin tärkeää, että jokainen voi kehittyä ja lisätä asiantuntemustaan omassa työssään. Ammattilaisten on saatava tehdä sitä työtä, mihin heidät on koulutettu. Esimerkiksi vanhustyössä vallalla oleva malli: kaikki tekee kaikkea, ei motivoi. Tätä tukemaan tarvitaan myös kouluttautumista ja pätevöitymistä tukeva palkkausmalli.

-Myös johtamiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Hoitotyön ja sosiaalityön johtajia tarvitaan lääketieteen johtamisen rinnalle myös organisaation ylimpään johtoon. Lisäksi lähijohtajien mahdollisuudet viedä organisaation näyttöön perustuvia toimintamalleja ja huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista edellyttää, että lähijohtajalla on mahdollisuutta tuntea työntekijänsä riittävän hyvin, Mäkisalo-Ropponen painottaa.