Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: “Erityisryhmien tarpeet huomioitava paremmin taksiliikenteen sääntelyssä”

Ajankohtaista 16:23

Lausuntoaika taksialaa koskevasta lakiluonnoksesta päättyi viime viikolla. Lausuntoja tuli lähes sata ja suurimmassa osassa niistä otettiin kantaa myös erityisryhmien palvelemiseen ja turvallisuuden varmistamiseen.

ー Sipilän hallituksen aikana taksilain muutoksen yhteydessä toteutunut sääntelyn purkaminen aiheutti paljon ongelmia monille vammaisille. Palautetta on tullut muun muassa siitä, että matkustamisen turvattomuus lisääntyi. Kuljettajien erityisryhmien kanssa toimimisen tiedoissa ja taidoissa on vakavia puutteita esimerkiksi pyörätuolin kiinnittämisessä sekä näkövammaisten auttamisessa. Myös epävarmuus siitä, tuleeko etukäteen tilattu taksi ajoissa tai tuleeko lainkaan, heikentää asiakkaiden turvallisuuden kokemusta. Tähän on saatava muutos, Mäkisalo-Ropponen vaatii.

Lausunnolla olleessa lakiesityksessä pakollista taksinkuljettajan koetta on kehitetty huomioimaan entistä paremmin erityisryhmien palveleminen. Kuljettajakokeessa lisättäisiin painotusta kysymyksiin, jotka arvioivat ammattitaitoa matkustajien avustamisessa ja turvallisuudesta huolehtimisessa. Lisäksi kokeessa painotettaisiin eri matkustajaryhmien erityistarpeiden huomioimista asiakaspalvelutilanteissa, sekä kuljetusten ja liikenteen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioimisessa. Esityksessä ehdotetaan myös, että pakollisen kuljettajakokeen lisäksi kuljettajat voisivat osallistua uuteen vapaaehtoiseen koulutukseen, joka koskisi toimimista erityisryhmien kanssa. Vapaaehtoisen koulutuksen suorittamalla kuljettaja voisi osoittaa hankkineensa taksinkuljettajan perustietoja kattavammat valmiudet toimia erityisryhmien palvelutilanteissa.

ー Vammaisjärjestöjen palautteiden perusteella tällainen vapaaehtoinen koulutus ei riitä. Kaikki taksiautoilijat joutuvat työssään kohtaamaan erityisryhmiä, joiden palvelemisessa korostuu usein tarve paitsi paikallistuntemukselle ja vuorovaikutustaidoille, myös kyvylle avustaa matkustajia ja huomioida erityistarpeet. Tämän vuoksi onkin välttämätöntä säätää lakiesityksessä määritellyn yrittäjäkoulutuksen lisäksi myös erityisryhmien kuljettajakoulutusosio pakolliseksi edellytykseksi ajoluvan saamiselle. Lisäksi kuljettajakoulutuksen tulee sisältää riittävästi käytännön harjoittelua erityisryhmien palvelussa, Mäkisalo-Ropponen painottaa.

Mäkisalo-Ropposen mukaan sisällöllisesti tärkeitä asioita koulutuksessa olisivat esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät asiat kuten apuvälineiden käyttö. Myös asiakaspalvelutaidot, ja erityisesti kommunikaatiotaidot esimerkiksi puhevammaisten tai muistisairaiden ihmisten kanssa olisivat merkittävä lisä kuljettajien koulutukseen. Monille ihmisille kommunikointi edellyttää vähintään riittävän hyvää suomen kielen taitoa. Tietoa eri vammaisryhmien kanssa toimimisesta voisivat antaa esimerkiksi vammaisjärjestöt ja kokemuskouluttajat.

ーLakiesityksessä mainittu erityinen ja laajempi erityisryhmien kuljettajakoulutus voi toimia lisäkoulutuksena, joka voi olla esimerkiksi julkisten hankintojen kilpailutuskriteereissä ja laatuvaatimuksissa, Mäkisalo-Ropponen toteaa.

ーMuistiliiton sekä Eduskunnan vammaisasiainyhteistyöryhmän puheenjohtajana kannatan vammaisjärjestöjen ehdotusta kaikille taksiautoilijoille pakollisesta erityisryhmien kohtaamiseen ja auttamiseen kuuluvasta koulutusosiosta. Jokaisella vammaiselle tulee olla oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen matkustamiseen. Lakiesitystä onkin syytä edellä mainittujen näkökulmien osalta vielä täsmentää, Mäkisalo-Ropponen vaatii.