Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n lupaus todeksi: vanhuspalvelulaki voimaan ensi vuonna

Ajankohtaista 07:08

Vanhuspalvelulaki on eduskunnan päätettävänä tällä viikolla. Tuleva laki parantaa iäkkään henkilön oikeuksia laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin sekä vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa palveluiden sisältöön ja toteuttamiseen.

Iäkkään henkilön palvelujen turvaamiseksi säädetään kattavasta palvelutarpeiden selvittämisestä. Tämä ei koske vain sosiaali- ja terveyspalveluja, vaan myös muita hänen hyvinvointiaan, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevia palveluita. Palvelutarpeet on selvitettävä yksilöllisesti huomioiden henkilön omat toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Iäkkään henkilön hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon turvaudutaan vain, jos se on lääketieteellisesti tai arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä molempien niin halutessa myös sen jälkeen, kun toinen heistä tai kumpikin tarvitsee pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa muualla kuin aikaisemmassa kodissaan.

Laissa säädetään kunnan velvollisuudesta turvata iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys. Jatkossa esimerkiksi kilpailuttaminen ei sellaisenaan voi pakottaa hoitopaikan vaihtamiseen.

Kuntien tulee lain myötä aiempaa tarkemmin ja suunnitelmallisemmin vastata väestön ikääntymisen haasteisiin, tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä varmistaa palvelujen laatu. Kunnan käytettävissä on oltava monipuolista asiantuntemusta erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, turvallisen lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon asiantuntemusta. Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava iäkkäille toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta.

Eduskunnan käsittelyn myötä henkilöstöresurssit kirjataan entistä selkeämmin lakiin. Perustuslakivaliokunnan kannan mukaan laitoshoidon henkilöstömitoitusta ei voi säätää asetuksella vaan siitä tarvitaan laki. Siksi eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi henkilöstömitoituksen toteutumisen vuoden 2014 aikana ja mikäli ympärivuorokautisessa hoidossa ei ole saavutettu suositusten mukaista henkilöstömitoitusta (vähintään 0,5), hallitus antaa eduskunnalle esityksen lain täsmentämisestä. Tämä on myös SDP:n aiemmin edellyttämä minimihenkilöstömitoitus.

Vanhuspalvelulaki on ollut SDP:n monivuotinen tavoite ja nyt laki on edennyt eduskunnan lopulliseen päätökseen SDP:n ministerin johdolla. SDP:llä on pitkä linja vanhuspalveluiden kehittämisessä ja viime eduskuntakaudella valmistimme kiitellyn vanhuspoliittisen ohjelman, jonka monia tavoitteita on nyt kirjattu tulevaan lakiin. Nyt pääsemme toteuttamaan pitkän linjan tavoitettamme hyvästä, ihmisarvoisesta elämästä ikääntyville ihmisille.