SDP:n linja puolustusvaliokunnan kannaksi

Ajankohtaista 08:28

Eduskunnan puolustusvaliokunta antoi tänään lausunnon hallituksen esityksestä perustuslain muutokseen. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä päätti viime viikolla ehdoista, joilla se tukee perustuslakiuudistusta. Valiokunta keskittyi lausunnossaan omaa toimialaansa koskeviin muutosehdotuksiin ja se on linjassa SDP:n ehtojen kanssa.

SDP pitää tärkeänä, että ylipäällikkyyden luovutustoimenpiteen rajaaminen poikkeusoloihin luonteva ja hyvä täsmennys.

– SDP:n mielestä mietinnön antavan perustusvaliokunnan tulisi harkita, että ylipäällikkyyden luovuttamista poikkeusoloissa tulisi rajata tiukemmin. Ylipäällikkyyden luovuttamisessa tulisivat kysymykseen vain Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys tai näiden uhka, sanoi SDP:n puolustusvaliokunnan vastaava kansanedustaja Reijo Laitinen.

Laitisen mielestä myös päätöksenteko sotilaallisessa kriisinhallinnassa pitää olla laaja.

– Presidentillä, valtioneuvostolla ja eduskunnalla tulee olla yhtenevä näkemys käynnistettävän sotilaallisen kriisinhallintaoperaation tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä.

Taustaa:

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on päättänyt viime torstaina, että sen tuki uudistukselle edellyttää muutoksia hallituksen antamaan perustuslakiesitykseen.

Muutosvaatimukset tiivistyvät kolmeen asiaan, joilla turvataan presidentin asema.

1) Presidentin asema ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajana ja puolustusvoimien ylipäällikkönä edellyttää, että jatkossakin viimekätinen päätösvalta suomalaisten joukkojen lähettämisestä kriisinhallintatehtäviin säilyy presidentillä.

2) SDP ei hyväksy presidentin ja valtioneuvoston ristiriitatilanteessa menettelyä, jossa ratkaisevan eduskunnan kantaan riittäisi pelkkä valiokunta. Tällaisessa tilanteessa menettelyn täytyy olla läpinäkyvä ja selkeä. Asioiden täytyy olla alttiina avoimelle keskustelulle. Tämä turvataan kun eduskunnan kantaan tarvitaan täysistunnon päätös.

3) On Suomen etujen mukaista, että presidentti voi jatkossakin osallistua EU-päätöksentekoon kun kyse on maamme kannalta poikkeuksellisen tärkeistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista asioista. Hallituksen esityksessä presidentin osallistumisesta Eurooppa-neuvoston ja valtion ylimmän johdon edustusta vaativissa EU-kokouksissa puhutaan ainoastaan perustuslain perustelluissa.