SDP:n lääkärikansan-edustaja: Lääkäreille vuoden terveyskeskuspalvelu

Ajankohtaista 06:24

SDP:n lääkärikansanedustaja Hanna Tainio esittää nuorille lääkäreille vuoden mittaista terveyskeskuspalvelua. Tainion mukaan julkisuudessa on vaadittu nuorille lääkäreille pakollista työpalvelua terveyskeskuksissa hävittäjälentäjien tapaan, jotka antavat kirjallisen palvelusitoumuksen opintojensa alussa.

– Mielestäni tämän kaltainen käytäntö olisi syytä ottaa käyttöön yhtenä helpotuksena terveyskeskusten lääkäripulaan, toteaa kansanedustaja ja lääketieteen tohtori Hanna Tainio.
Tainion mukaan vuoden mittainen palvelu ei ole nuorelta lääkäriltä kohtuuton satsaus verrattuna yhteiskunnan tarjoamaan lääkärikoulutukseen. Kyseinen terveyskeskusjakso palvelee myös myöhempää erikoistumiskoulutusta.

– On selvää, etteivät nuoret lääkärit voi toimia yksin pienissä syrjäisissä terveyskeskuksissa, mutta he voivat helpottaa kokeneimpien työtaakkaa saaden samalla arvokasta työkokemusta perusterveydenhuollosta, selventää Tainio.

Terveyskeskusten lääkärivaje on tällä hetkellä noin kuusi prosenttia ja siinä on suuria alueellisia eroja. Huonoin tilanne on Kainuun (vaje 22 %) ja Itä-Savon (18 %) sairaanhoitopiirien alueella.
– Mielestäni kyseistä vuoden terveyskeskuspalvelun käyttöön ottoa tulee vakavasti harkita nykyisessä tilanteessa, jossa lähes 80 % kansalaisista joutuu odottamaan terveyskeskuslääkärille pääsyä yli kaksi viikkoa”, sanoo Tainio.

1980-luvulla nuorilla lääkäreillä oli ns. orientoiva vaihe, jonka suorittaminen oli ehtona lääkärin laillistamiselle. Ennen laillistamista oli mm. reseptin kirjoitusoikeus rajattu, eikä toimiminen yksityislääkärinä ollut mahdollista. Orientoiva vaihe kesti vuoden ja sen aikana tuli työskennellä julkisessa terveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Lähes kaikki nuoret lääkärit suorittivat tämän palvelun. Myöhemmin tästä palvelusta luovuttiin, kertoo Tainio.