Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Kymäläinen jättää uuden lakialoitteen ulkomaisten kiinteistökauppojen rajoittamisesta

Ajankohtaista 15:22

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt eduskunnalle lakialoitteen laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta. Aloitteen mukaisesti EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten tahojen kiinteistönhankinta asetettaisiin luvanvaraiseksi siten, että kiinteistönhankintaa koskevan luvan myöntäisi alueellinen ELY-keskus. Lupahakemukset jaettaisiin viiteen ryhmään kiinteistön luonteen ja käyttötarkoituksen mukaan riippuen siitä, onko kyse esimerkiksi rajavyöhykkeestä, vapaa-ajanasumisesta tai metsäalueesta.

– Vaikka vuoden 2020 alusta astui voimaan lakimuutos EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten henkilöiden kiinteistökauppojen luvanvaraisuudesta sekä valtion etuosto- ja pakkolunastusoikeudesta, valtion mahdollisuudet evätä kiinteistökauppoja esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien vuoksi ovat edelleen rajalliset. Tähän myös puolustusministeriö on kiinnittänyt huomiota selvityksessään uuden lainsäädännön toimivuudesta. Lisäksi pakkolunastus on keinona hallinnollisesti raskas ja kallis. Nykyjärjestelmä ei siis ole aukoton, vaan siinä on kehitettävää. Itse näen parhaana ja hallinnollisesti selkeimpänä ratkaisuna paluun vuosituhannen vaihteessa kumottuun luvanvaraisuuslainsäädäntöön. Siitä tässä lakialoitteessa on kyse, Kymäläinen kertoo.

Kymäläinen on pitänyt esillä huolta EU- ja EFTA-valtioiden ulkopuolisten kansalaisten ja yhteisöjen kiinteistökaupoista Suomessa jo ajoista ennen kansanedustajauraansa. Kymäläinen on aiemmin jättänyt eduskunnalle lakialoitteen kiinteistökauppojen rajoittamiseksi. Lakivaliokunta päätyi sittemmin käsittelyssään hylkäämään aloitteen.

– Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne on jälleen pelottavalla tavalla nostanut pintaan huolen erityisesti venäläisten maanomistusten lisääntymisestä Suomessa, etenkin Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että huolehdimme kansallisesta turvallisuudestamme sekä huoltovarmuudestamme kaikin mahdollisin keinoin. Kyse ei myöskään ole pelkästään strategisesti tärkeistä alueista vaan huolta aiheuttavat myöskin maatalousmaiden, metsien, pohjavesialueiden ynnä muiden mahdolliset siirtymiset EU:n ulkopuoliseen omistukseen, Kymäläinen muistuttaa.