Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Kvarnström: Suomen aikaero Pohjoismaihin ei saa kasvaa

Ajankohtaista 12:24

Pohjoismaiden neuvoston valiokuntakokouksissa Kööpenhaminassa keskusteltiin muun muassa jäsenaloitteesta, jossa ehdotetaan Pohjoismaiden välisen aikaeron poistamista. Aloitteen käsittelyssä kävi ilmi, että Pohjoismaat saattavat vetää aikavyöhykkeiden harmonisoinnissa eri suuntiin.

Riski kohdistuu ensisijaisesti siihen, että Suomen hallitus pitää alustavan kannanoton mukaan parempana siirtymistä pysyvään talviaikaan toisin kuin Tanska ja Ruotsi. Tanska haluaa kuulua samaan aikavyöhykkeeseen kuin Saksa (joka kannattaa kesäaikaa), ja Ruotsi taas samaan aikavyöhykkeeseen kuin Tanska erityisesti Juutinrauman työmatkaliikenteen takia.

-Pahimmissa tapauksessa tämä merkitsisi sitä, että aikaero Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä kasvaisi kahteen tuntiin. Tämä vaikeuttaisi matkustamista Pohjoismaissa, toisi ylimääräisiä kustannuksia elinkeinoelämälle ja aiheuttaisi seurauksia lauttaliikenteeseen, toteaa Kvarnström, joka osallistui vastikään vuoden ensimmäiseen Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan kokoukseen.

Valiokunta päätti lähettää kirjallisen kysymyksen jokaisen Pohjoismaan hallitukselle varmistaakseen sen, että nämä punnitsevat tarkasti eri aikavyöhykkeisiin kuulumisen seurauksia ja samaan aikavyöhykkeeseen kuulumisen hyötyjä (lukuun ottamatta Atlantin saaria).

-Tärkeintä on nyt, että aikaero ei kasva. Monestakin syystä optimaalisin tilanne olisi se, että Pohjoismaat kuuluisivat samaan aikavyöhykkeeseen. Tällöin myös Viro ja ehkä kaikki muutkin Baltian maat haluaisivat päätyä samaan aikavyöhykkeeseen kanssamme, lisää Johan Kvarnström.

Kvarnström: Tidsskillnaden mot Norden får inte bli större.

På Nordiska rådets utskottsmöten i Köpenhamn diskuterades bland annat ett medlemsförslag om att avskaffa tidsomställning i de nordiska länderna. I samband med behandlingen av medlemsförslaget har det framkommit att det finns en risk att de olika nordiska regeringarna drar åt olika håll gällande tidsomställningen.

Risken består primärt i att Finlands regering, som ett preliminärt ställningstagande, helst ser vintertid som den fasta standardtiden för landet, medan Danmark sannolikt önskar tillhöra samma tidszon som Tyskland (som vill ha sommartid som standardtid), och Sverige, av hänsyn till främst arbetspendlingen i Öresundsregionen, vill höra till samma tidszon som Danmark.

-I värsta fall kan detta innebära att det blir en tidsskillnad på två timmar mellan Finland och de nordiska länderna. Det skulle innebära svårigheter för människor som reser i norden, extra kostnader för näringslivet och konsekvenser för färjetrafiken, säger Johan Kvarnström som deltog i årets första möte med utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Utskottet beslöt att skicka en skriftlig fråga till de nordiska ländernas regeringar, för att säkerställa att ländernas regeringar övervägt alla konsekvenser av att tillhöra olika tidszoner, och eventuella vinster vid att höra till samma (Atlantöarna undantagna).

-Det viktigaste just nu är att tidsskillnaden inte blir större. Men på många sätt skulle det ideala vara att de nordiska länderna skulle tillhöra samma tidszon. Det skulle säkert också innebära att Estland och kanske hela Baltikum vill tillhöra samma tidszon, säger Johan Kvarnström.