Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Kvarnström: Liikennepolitiikassa painotetaan jatkossa strategisuutta ja pitkäjänteisyyttä

Ajankohtaista 10:01

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja fossiilittomien kuljetusten tiekartta muodostavat yhdessä historiallisen vahvan pohjan Suomen tulevalle liikennepolitiikalle, arvioi kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP).

Kvarnström painottaa, että hallitusohjelmassa luvatut keskeiset ajankohtaiset kysymykset näkyvät liikennepolitiikan uudistamisessa.

– Lupaus uudenlaisesta vuoropuhelusta ja pitkäjänteisestä vahvasti parlamentarismiin ja faktoihin perustavasta politiikasta toteutuvat hyvin nyt käsiteltävissä suurissa liikennekysymyksissä, sanoo Johan Kvarnström, joka on sekä viestintä- että ympäristövaliokunnan jäsen.

Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa pohtineen työryhmän raportti tarjoaa ainutlaatuisen laajan pohjan tulevalle päätöksenteolle. Liikenne – ja viestintäministeriöllä on laaja-alaisen yhteistyön ansiosta historiallisen vahva perusta tiekarttaa koskevan poliittisen esityksen lähtökohdaksi.

– On selvää, että tarvitsemme laajan toimenpidekokonaisuuden ja teknologianeutraalin lähestymistavan. Kaikkia munia ei pidä laittaa samaan koriin, eikä takertua esimerkiksi tiettyyn polttoaineeseen tai autotyyppiin. Teknologisen kehityksen nopeus asettaa meille positiivisen haasteen ja on tärkeää, että viestimme poliittisilla päätöksillä selkeästi siitä, että päästöt vähenevät voimakkaasti, tulevaisuus on fossiiliton ja siirtymä tapahtuu sosiaalisesti ja alueellisesti kestävästi, Kvarnström sanoo.

Luonnos valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi on myös hyvin vahva, parlamentarismiin pohjautuva asiakirja, joka sisältää selkeät strategiset visiot ja tulevat tavoitteet sekä analyysin liikennejärjestelmän nykytilasta.

– Jo luonnosvaiheessa on käynyt ilmi, että suunnitelmassa on paljon potentiaalia luoda jatkuvuutta ja ennustettavuutta sekä tehdä strategisia valintoja, joiden avulla Suomi voi saada paremmin EU-rahoitusta. Suunnitelmasta ilmenee myös tie – ja rataverkon saneerausvelka. Vaikka tulevat hallitukset tekevät omat linjauksensa liikennebudjettiin, näiden suunnitelmien myötä meillä on selkeämpi linja ja yhteisymmärrys siitä, että rahoituksen tasoa on nostettava niin peruskunnossapidossa kuin kehitysinvestoinneissakin.

Vuosi 2021 tulee ratkaisemaan Suomen liikennepolitiikan tulevien vuosien suunnan. Periaatepäätös fossiilittoman liikenteen tiekartasta tehdään alkuvuodesta 2021. Kevään 2021 aikana valtioneuvosto antaa eduskunnalle selontekonsa ensimmäiseksi valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Tämän lisäksi valtiovarainministeriön vero- ja maksu-uudistustyöryhmä antaa suosituksensa toukokuussa 2021.