Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n kuusi ratkaisua perheiden tukemiseen ja kestävän työllisyyden rakentamiseen

Ajankohtaista 13:53

Suomalaisen hyvinvoinnin yksi mittari on perheiden hyvinvointi. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen ei ole ainoastaan inhimillistä politiikkaa, se on järkevää politiikkaa. SDP esittää hallitukselle joukon rakenteellisia uudistuksia, joiden valmistelu on aloitettava välittömästi.

Yksi tärkeä uudistustyön kohde ovat perhevapaat. Hallituksen tekemillä perheiden palveluiden heikennyksillä on pitkäaikaisia vaikutuksia. Työelämän epävarmuuden lisääntyminen näkyy epävarmuutena myös muussa elämässä, esimerkiksi perheen perustamisessa. Perheiden arkea sekä samalla Suomen työllisyyskehitystä voidaan tukea myös panostamalla esimerkiksi koulutukseen ja varhaiskasvatukseen sekä järkevään asunto- ja infrapolitiikan yhdistämiseen uusien kohtuuhintaisten kotien rakentamiseksi.

SDP esittää kuusi ratkaisua perheiden tukemiseen ja kestävän työllisyyden rakentamiseen:

 

Ratkaisu 1. Perhevapaat uusiksi heti!

 • Yksilölliset ja joustavat vapaat kaikille perheille
 • Naisten työuria tuettava
 • Isille mahdollisuudet lasten hoitoon
 • Pidemmällä aikavälillä tämä parantaa palkkatasa-arvoa
 • Vanhempien kasvatustyötä tuettava laadukkaalla lasten varhaiskasvatuksella

Ratkaisu 2. Varhaiskasvatukseen osallistuminen ylös

 • Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan erityisesti pieni ja keskituloisilla
 • 0-maksuluokan alarajaa nostetaan
 • Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta luovutaan
 • Ryhmäkokoja pienennetään tasolle, joka mahdollistaa laadukkaan kasvatuksen
 • Varhaiskasvatusalan koulutusta lisätään pysyvästi ja henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuudet turvataan
 • Pitkällä aikavälillä tavoitellaan maksutonta varhaiskasvatusta kaikille

Ratkaisu 3. Joustavaan koulupäivään

 • SDP haluaa uudistaa peruskoulun siirtymällä joustavaan koulupäivään
 • koulupäivän yhteyteen tuodaan maksutonta harrastustoimintaa, jonka toteuttamiseen voivat osallistua koulun henkilökunnan ohella esimerkiksi alueen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt.
 • Joustava koulupäivä on SDP:n tapa toteuttaa harrastuslupaus, jossa jokaiselle nuorille taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen

Ratkaisu 4. 12-vuotinen peruskoulutus kaikille

 • Oppimateriaalit tehdään maksuttomaksi toisen asteen koulutuksessa (ammatillinen koulutus ja lukio)
 • Oppivelvollisuutta pidennetään kattamaan toinen aste
 • Kymppiluokat, valmistavat koulutukset, työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö yhdistetään uudeksi avoimeksi toiseksi asteeksi

Ratkaisu 5. Toimenpidepaketti työikäisten osaamisen parantamiseen

 • Kohdennetaan ammatillista koulutusta vailla toisen asteen koulutusta oleville aikuisille (nuorten aikuisten osaamisohjelman tapaan)
 • Helpotetaan työttömien omaehtoista kouluttautumista
 • Vahvistetaan ammatinvaihtajien koulutuspolkuja ja työuran katkosvaiheiden muutosturvaa
 • Korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksia kehitetään. Tavoitteena luoda merkittävä väylä työelämässä tarvittavan osaamisen päivittämiseen

Ratkaisu 6. Kunnianhimoinen asunto- ja infrapolitiikka on tehokasta kasvupolitiikkaa.

 • Asuntorakentamista ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa on edelleen lisättävä erityisesti kasvukeskuksissa.
 • Maankäyttö-, liikenne- ja asuntopolitiikka on kytkettävä tiiviimmin yhteen ja asuntokaavoitusta yhä lisättävä kaupungeissa.
 • Julkisen liikenteen ja erityisesti raideliikenteen kehittäminen laajentaa työssäkäyntialueita ja luo kasvukäytäviä. Liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä on lisättävä.
 • Samalla on huolehdittava tasapainoisesta aluekehityksestä koko maassa. Se edellyttää aktiivista alueellista elinkeino-, koulutus- ja infrapolitiikkaa.

Aiheeseen liittyvän tietopaketin löydät täältä