Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n kuntavaaliohjelman julkaisu su 11.4. Puheenjohtaja Sanna Marinin puhe

Ajankohtaista 11:05

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Hyvät ystävät,

Me sosialidemokraatit emme ole ajoitusten mestareita, mitä tulee kampanja-avausten ja vaaliohjelmien julkaisun ajankohtaan. Kaksi vuotta sitten avasimme eduskuntavaalikampanjamme tilanteessa, jossa emme voineet olla koko puoluejohdon joukkueella kertomassa vaalitavoitteistamme. Tilanne oli murheellinen, mutta päätimme yhdessä – kaikkien puolueen jäsenten ja aktiivien kanssa – voittaa vaalit ja niin teimmekin.

Reilu kuukausi sitten meidän oli tarkoitus avata kuntavaalikampanjamme ja julkaista kuntavaaliohjelma, mutta samana päivänä puoluesihteereiden kokouksessa käsiteltiin kuntavaalien siirtämistä. Kokouksen venymisen vuoksi jouduimme siirtämään kampanja-aloituksemme ja vaaliohjelmamme julkaisun myöhemmäksi.

Puoluesihteereiden kokouksessa tehtiin päätös vaalien siirtämisestä kesäkuulle nopeasti pahenevan epidemiatilanteen takia. Aiemmin hallitus oli päättänyt siirtymisestä laajaan sulkutilaan, jolla on pyritty vähentämään ihmisten välisiä kontakteja. Se on vaikuttanut jokaisen meistä arkeen ja myös vaalikampanjointiin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että voimakkaat rajoitustoimet ovat purreet ja tartunnat lähteneet laskuun. Siitä suuri kiitos kuuluu kaikille teille, jotka olette toimineet vastuullisesti ja noudattaneet ohjeita ja suosituksia. Tällä viikolla ylitimme rajan, jossa jo miljoona suomalaista on saanut rokotteen. Kevät onkin tuonut mukanaan paitsi valoa myös näkymän siihen, milloin voisimme palata normaalimpaan arkeen. Arkeen, jossa voimme tavata kasvotusten läheisiä ja kokoontua ystävien kanssa yhteen. Hallitus on käsitellyt tällä viikolla suunnitelmaa siitä, miten rajoituksia voidaan purkaa hallitusti kevättä ja kesää kohti kuljettaessa. Suunnitelman tarkoituksena on luoda kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille näkymä yhteiskunnan avautumiseen.

Tavoitteenamme on, että kun koulutyö kesäkuussa päättyy, lapset pääsevät kesäleirille ja mökkijuhannusta voi alkaa suunnitella. Ravintolassa ja yleisötilaisuuksissa voi käydä terveysturvallisesti, ulkoilmassa voi harrastaa ja ystäviä tavata huolettomin mielin.

Tämän viikon lopussa on hienoa vihdoin olla julkistamassa myös SDP:n kuntavaaliohjelma. Meidän tavoitteemme on voittaa kuntavaalit. Olemme valmiita tekemään työtä jokaisessa Suomen kunnassa yhteisten asioiden eteen – kuntalaisten parhaaksi ja heidän kanssaan.

 

Haluamme näissä kuntavaaleissa puhua ja puolustaa jokaisen ihmisen turvallista, toimivaa ja hyvää arkea. Haluamme puolustaa hyvinvointivaltiota, joka on ollut vahvuutemme myös kriisin keskellä ja jonka ytimessä kunnat ovat. SDP pitää tärkeänä, että näissä vaaleissa puhutaan niin ikäihmisten asioista, vammaisten oikeuksista kuin mielenterveyspalveluistakin. Haluamme varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen. Jotta lapset ja nuoret voivat hyvin, on perheiden voitava hyvin. Perheiden hyvinvointia tukevat toimivat palvelut, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, kohtuuhintainen asuminen ja se, että ihmisillä on mahdollisuus työhön ja toimeentuloon. Samalla kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon on parannettava.

Keskeisimmät peruspalvelut järjestetään kunnissa. Siksi kuntavaalit ovat niin tärkeät.

Kuntavaaleissa valitaan päättäjät, joiden ratkaisut valtuustotyössä vaikuttavat meidän jokaisen arkeen joka päivä. Nyt on aika korjata se mikä on rikki ja kehittää sitä, mistä kannattaa pitää kiinni. Tähän työhön SDP:n osaavat kuntavaaliehdokkaat ovat valmiina.

 

Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. SDP haluaa turvata jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen.

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on nyt vihdoin säädetty lakiin. Se on tärkeä askel kohti laadukkaampia palveluita. Nyt on aika jatkaa määrätietoisesti töitä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sen eteen, että vanhusten hoiva laitetaan kuntoon. Seuraavaksi meidän on käännettävä katse kohti kotihoitoa ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitäviä palveluita.

Erityisesti haluan tässä kohtaa nostaa esiin omaishoidon ja omaishoitajat. Suomessa on noin 49 000 omaishoitajaa, joilla on omaishoidosta sopimus ja kaikkiaan noin 350 000 omaistaan jatkuvasti hoitavaa. Teidän työnne on valtavan arvokasta hoivatyötä. Teette työtä pyyteettömästi ja väsymättömästi. Siksi omaishoitajien työtä on tuettava entistä paremmin.

SDP haluaa, että omaishoidon kriteerit yhdenmukaistetaan koko maassa. Omaishoidon tuen määrää on tarkistettava ja siihen on varattava riittävät resurssit. Omaishoito ei saa johtaa tilanteeseen, jossa kotiin tuotavia palveluita karsitaan omaishoitajan vuoksi. Palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti.

Yhteiskunnan menestystä voi mitata sillä, miten se pitää huolta heistä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Meille tämä on sydämenasia. Meille kyse on ihmisistä ja inhimillisyydestä.

 

SDP haluaa varmistaa, että jokainen lapsi saa hyvät eväät elämäänsä. Me teemme töitä sen eteen, että varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on riittävästi henkilöstöä ja jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen.

Turvallinen arki on myös jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Kiusaamiseen ja väkivaltaan puuttuminen on meidän jokaisen vastuulla. Koulujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille ja myös vapaa-ajalla tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen on puututtava heti, on kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai sähköisessä maailmassa tapahtuvasta väkivallasta. Me haluamme, että jokaisessa kunnassa tehdään kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma ja että sen toimeenpanoa myös säännöllisesti seurataan.

Poliisin, nuorisotyön, sosiaalihuollon ja koulun yhdistävän moniammatillisen ankkuritoiminnan toimintaedellytykset on turvattava.

Nuorille on oltava tarjolla tukea heti, kun sitä tarvitaan. Ei pitkien odotusaikojen tai vaatimusten jälkeen. Tulevaisuuden kunnissa panostetaankin erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja nuorisotyön toiminnan edellytyksiin.

Jotta lapset ja nuoret voivat hyvin, on perheiden voitava hyvin. Perheiden hyvinvointia tukevat toimivat palvelut, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, kohtuuhintainen asuminen sekä se, että ihmisillä on mahdollisuus työhön ja toimeentuloon.

Näiden lisäksi me kaikki tarvitsemme joskus vähän enemmän tukea arkeen. SDP haluaa lisätä lapsiperheille suunnatun kotipalvelun saatavuutta, jotta avuntarpeet havaitaan ajoissa ja niihin voidaan vastata.

Haluamme myös kehittää neuvoloita. Neuvoloiden palveluita on laajennettava tukemaan perheitä koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Neuvolakäyntejä on oltava riittävästi, jotta perheet saavat riittävää ja oikea-aikaista tukea.

SDP toimii perheiden ja perheiden pienimpien parhaaksi. Olemme palauttaneet jokaiselle lapselle subjektiivisen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja pienentäneet varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Käynnistämme kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta, jonka tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua sekä vaikuttavuutta. Alennamme myös varhaiskasvatusmaksuja. Tämä on merkittävä päätös lasten yhdenvertaisuuden ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta. Se myös vahvistaa työllisyyttä.

Yhtä lailla oppivelvollisuuden laajentaminen ja aidosti maksuton toinen aste parantavat monen perheen ja nuoren tilannetta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta jokainen nuori pärjäisi. Avain tähän on riittävä ja laadukas koulutus.

Kunnat ovat asukkaiden väylä vaikuttaa oman yhteisönsä ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Kuntalaisten mahdollisuuksia tulla kuulluksi ja osallistua päätöksentekoon on parannettava. Näin voimme yhdessä rakentaa kuntia ja kaupunkeja, jotka jokainen ihminen voi tuntea omakseen.

On paljon asioita, joita voimme tehdä sen eteen, että osallisuus kunnissa toteutuu paremmin. Haluamme esimerkiksi kehittää kuntalaisaloitetta ja muita menetelmiä, kuten osallistavaa budjetointia. Ihmiset on otettava mukaan päätöksentekoon sen eri vaiheissa. Kaiken ikäisten ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevien ääntä on kuunneltava.

Viime aikoina olemme lukeneet kertomuksia siitä, miten moni jää politiikasta pois koska yhteisten asioiden hoitamisesta ja keskustelusta on tullut epäasiallista.

Tähän on tultava loppu. Voimme olla eri mieltä, mutta jokaista ihmistä tulee kunnioittaa. Meidän on pysähdyttävä miettimään, minkälainen yhteiskunta haluamme yhdessä olla. SDP haluaa, että yhteiskunta on avoin, turvallinen ja jokaista kunnioittava.

 

Hyvät kuulijat,

Maailmanlaajuinen koronapandemia on näyttänyt, että pohjoismainen hyvinvointivaltio tarjoaa parhaat edellytykset selvitä kriiseistä.

Hyvinvointivaltiomme kestää ja kannattelee meitä myös tämän kriisin keskellä. Kunnat ovat hyvinvointivaltion kova ydin.

Koska kunnat ovat meidän jokaisen arjen kannalta tärkeitä, meidän on pidettävä kunnista huolta. Hallitus on osaltaan tukenut kuntia koronakriisin keskellä, koska olemme halunneet varmistaa, että palvelut toimivat kaikissa olosuhteissa ja, ettei kuntien työntekijöitä lomauteta tai irtisanota muutoinkin vaikeassa tilanteessa.

Koronan vaikutukset eivät kuitenkaan ole ohi ja tukea tarvitaan myös jatkossa. Monen kunnan taloustilanne on ollut hankala jo ennen koronaa. SDP:n linja on, että kuntien valtionosuuksilla on turvattava palveluiden tasa-arvoinen saatavuus. Mikäli kunnille asetetaan lisää tehtäviä, on ne myös resursoitava.

Kunnilla on myös tärkeä rooli alueensa ja koko Suomen elinvoiman vahvistamisessa.

SDP haluaa puhua näissä vaaleissa tulevaisuuden kunnista. SDP haluaa olla rakentamassa tulevaisuuden kuntia, jotka ovat sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä. Kuntia, joissa palvelut pelaavat ja joissa on mahdollista parantaa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnista, jotka osaltaan ratkaisevat ilmastonmuutosta ja edistävät lähiluonnon monimuotoisuutta. Kunnista, joissa jokaisesta pidetään huolta.

Lopuksi, hyvät kuulijat, haluan muistuttaa, että politiikassa on kyse paitsi arvoista, myös ennen kaikkea teoista. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista ovat päättämässä.

Suomalaiset ja suomalaiset kunnat ansaitsevat osaavia, asioihin perehtyviä ja yhteistyökykyisiä päättäjiä. Sellaisia, jotka ovat valmiina laittamaan itsensä likoon ja tekemään töitä kuntalaisten parhaaksi ja heidän kanssaan.

Kunnat ovat hyvän, turvallisen arjen tekijöitä. Niillä on iso vaikutus jokaisen meistä elämään. Pidetään siis huolta kunnista, sillä kunnat pitävät huolta meistä.