SDP:n Korhosesta on korkea aika vaihtaa työministeriä

Ajankohtaista 07:54

Huhtikuun työllisyyslukemat kertoivat työttömyyden kasvaneen entisestään. Juankoskella SDP:n EU-vaalitilaisuudessa puhunut puoluesihteeri Ari Korhonen näkee ajankohdan sopivaksi työministerin vaihtamiselle.

Tarja Cronbergin saldo ei ole mairitteleva. Hän on tulosten valossa eräitä heikoimmin onnistuneita työministereitä Suomen historiassa. Työttömyys on nyt jo pitkään ollut nopealla kasvu-uralla, mutta ministeri on kovin huolettomasti puhunut kasvun maltillisuudesta.

Korhosesta ministeri ei ole hallinnut oman sektorinsa asioita, eikä ole pystynyt pitämään puoliaan ministeriöiden keskinäisessä resurssien jaossa.

– Onhan se paljon kertovaa, että työvoimahallinnon resursseja leikattiin tuntuvasti, kun työttömyys oli jo alkanut kasvamaan. Kasvavalle määrälle työttömiä tarjottiin siis käytännössä vähemmän palveluja.

Vientialojen ongelmien lisäksi teollisuuden rakennemuutos ja kansainvälinen kilpailu ovat kasvattaneet paineita Juankosken kaltaisia paikkakuntia kohtaan. Hallituksen puheet ja teot eivät ole Korhosen mielestä kohdanneet.

Edellisten hallitusten kausilla luotiin työpaikkoja ja painettiin työttömyyttä alas. Porvarihallituksen ja ministeri Cronbergin saavutukseksi on puolestaan jäämässä saavutettujen työpaikkojen menettäminen. Korhosesta kaikkea ei voi laittaa kansainvälisen laman piikkiin.

– Kyllä esimerkiksi ministeri Cronbergin toimenpiteet ja tekemättömäksi jääneet asiat ovat olleet kansallisesti päätettyjä asioita. Odotan toiveikkaana, että uusi työministeri Sinnemäki on vastaanottavaisempi uusille esityksille työttömyyden torjumiseksi.

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esitti 22.5.2009 laajapohjaisen työllisyystyöryhmän perustamista. Kokoonpanoksi hän esitti työmarkkinajärjestöjen, ministeriöiden, kuntien, järjestöjen sekä kirkon edustajia. Työryhmän puheenjohtajana voisi Urpilaisen mielestä toimia SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Ihalainen. Työryhmän tehtävänä olisi ensimmäiseksi löytää uusia keinoja nuorisotyöttömyyden hoitoon.