SDP:n Korhonen: Äänestysaktiivisuuden parantamiseksi tarvitaan pikaisia toimenpiteitä

Ajankohtaista 07:20

SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen ehdottaa perustettavaksi toimikuntaa, joka pohtisi äänestysaktiivisuuden lisäämistä.

– Vapaat vaalit ovat kaikille suomalaisille kansanvallan ydin. Vaaliaktiivisuus on ainakin karkea demokraattisen tilan mittari. Vaalirahakohu on syönyt demokratian uskottavuutta ja pelkona on, että äänestämättä jättäminen lisääntyy seuraavissa vaaleissa. Kansalaisten äänestysinto on ollut ilman kohujakin jo pitkään laskussa. Kansanvalta edellyttää vaaleja ja vaalit edellyttävät uskottavan määrän äänestäjiä, Korhonen pohtii.

Äänestysaktiivisuutta lisääviä keinoja on Korhosen mukaan pohdittu viime vuosina. Ehdotukset eivät ole kuitenkaan edenneet lainsäädäntöön saakka.

– Poliittinen järjestelmä ei voi jäädä odottamaan pahinta. Toimenpiteille ja mahdollisille lainsäädäntömuutoksille on kiire, Korhonen sanoo.

Korhonen ehdottaa, että äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi tulisi pikaisesti selvittää ja tehdä ehdotukset seuraavista asiakokonaisuuksista.

1. Ennakkoäänestysajan ja varsinaisen vaalipäivän yhdistäminen siten, ettei äänestämiseen synny välipäiviä.

2. Vaalien ajankohtien yhdistäminen toisiinsa ja sen mahdolliset vaikutukset äänestysaktiivisuuteen.

3. Erilasten vaalijärjestelmien (listavaalit) vaikutukset äänestysaktiivisuuteen sekä puolue ja ehdokasvalintaan.

4. Sähköisen äänestämisen mahdollisuudet.

5. Positiivisten osallistumisnormien vahvistaminen – äänestäminen kansalaisvelvollisuutena.

6. Yhteiskunnallisten valmiuksien kehittäminen koulujen ja oppilaitosten kansalaiskasvatuksen kautta.

Puoluesihteeri Ari Korhonen puhui lauantaina Vantaalla sosialidemokraattisten kunnallisjärjestöjen tapaamisessa.