Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Kim Bergin vappupuhe

Ajankohtaista 12:00

Arvoisat vapun juhlijat, Hyvät ystävät ja toverit

Viimeisistä vappupuheista on jo kulunut aikaa ja elämme muuttuneen maailman keskellä. Kuka olisi kolme vuotta sitten osannut aavistaa, että tulevina vuosina elämme poikkeusolojen keskellä maailmanlaajuisesti levinneen viruksen takia, jonka jälkeen vielä turvallisuustilanteemme on muuttunut Euroopassa alkaneen sodan seurauksena. Ehkä villeimmätkään ennustukset eivät olisi voineet tämänhetkistä tilannettamme ja maailmankulkua ennakoida.

Viimeistä reilua kahta vuotta on elämäämme sävyttänyt maailmanlaajuinen koronapandemia. Suomi on selvinnyt kansainvälisisissä vertailuissa koronan hoidossa monia muita maita paremmin ja esimerkiksi saksalaislehti Der Spiegel sijoitti Suomen neljän mittarin perusteella vertaillen 154 maan joukosta ykköseksi. Tämä kertoo arviota siitä, että pandemian aikana on kuitenkin tehty oikeita valintoja ja pystytty tasapainoilemaan vaikean tilanteen keskellä.

Nyt vaikuttaisi siltä, että olemme päässeet koronapandemiassa jo paremmalle puolelle. Vähitellen koronan merkkinä olleista maskeista on alettu luopua ja väliin jääneitä tapahtumia ja tärkeitä juhlia päästään vihdoin taas järjestämään ihan fyysisesti läsnäolevina. Tämän vuoden vappujuhlat yhdessä ovat yksi osoitus taaksepäin jäävästä pandemiasta.

Akuutin koronaviruksen leviämisen estämisestä on siis vihdoin siirrytty tasaisempaan vaiheeseen. Nyt onkin viimein aika aloittaa pandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmat vaativat entistä enemmän huomiotamme, sillä korona-aika on vaatinut heiltä paljon ja laajentanut jo aikaisemmin esiintyneitä mielenterveyden ongelmia. Venäjän hyökkäys Ukrainaan luo valitettavasti vielä lisää epävarmuutta maailmaan, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös lapsiin ja nuoriin ympärillämme. Meillä Suomessa on myös ihmisiä, jotka ovat kokeneet sodan aiemmin täällä tai tulleet tänne sotaa pakoon. Heitä emme saa myöskään unohtaa.

Sellaisen ilmapiirin luominen, jossa mielenterveyden haasteista puhuminen on sallittua, vähentää stigmaa ja auttaa hoitoon hakeutumisessa haasteiden kärjistyessä. Nyt tuleekin varmistaa, että apua ja tukea on saatavilla kaikille, mutta etenkin lapsille ja nuorille. Tämän takia hallituksen tulevat esitykset 7 päivän hoitotakuusta sekä opintopsykologien henkilöstömitoituksesta ovat erityisen tärkeitä ja odotettuja uudistuksia.

Kenenkään ei tarvitse eikä pidä jäädä yksin – Sosiaalidemokraatteina meidän tulee edelleen huolehtia tästä.

Vaikeina aikoina nousee esille se tosiasia, että yhdessä olemme vahvempia. Suomen itsenäisyysajan menestys on pitkälti nojannut sopimisen kulttuuriin ja siihen, miten yhdessä neuvotellen ja tehden pystytään rakentamaan luottamusta. Sopimusyhteiskuntana toimiminen on ollut erityisen keskeistä työmarkkinoilla, missä yhteispelillä on saatu aikaan sopimuksia, joihin kumpikin osapuoli on ollut valmiita sitoutumaan.

Kolmikantainen sopimusjärjestelmä on tuonut Suomelle vuosien saatossa paljon hyviä uudistuksia ja sen avulla isoista ja vaikeistakin asioista on viimein päästy sopuun. Tätä ei tule unohtaa. Työmarkkinaosapuolet luonnollisesti neuvottelevat keskenään jatkossakin työmarkkinaehdoista ja sopimuksista, mutta pohtia sopii, olisiko tässä maailman ajassa syytä palata, ainakin osittain, takaisin kolmikantaiseen sopimisjärjestelmään. Yhteistyön vahvistamista, ainakin me sosiaalidemokraatit, olemme aina valmiita tukemaan.

Tällä hetkellä käsillä olevassa ja yli kaksi kuukautta kestäneessä julkisen sektorin työmarkkinakiistassa osapuolet ovat onneksi päässeet sovittelulautakunnan johdolla vihdoin takaisin neuvottelupöytään. Kuten äsken totesin, neuvottelut käydään ja sopimukset solmitaan luonnollisesti aina työmarkkinaosapuolten välillä. On kuitenkin tärkeää, että sovittelupöydässä istuu nyt työntekijä- ja työnantajapuolen lisäksi myös julkisen sektorin rahoituksesta viime kädessä vastaavan valtion edustajia.

Asetettu kokoonpano mahdollistaa nyt kestävien ratkaisujen löytämisen, mutta niiden tulisi löytyä mahdollisimman pian. Toivotan sovittelulautakunnalle voimia ja viisautta sekä toivon tulevien sovintoesitysten olevan sellaisia, että niissä on aidosti ainekset sopimuksien hyväksymiselle neuvotteluosapuolten välillä.

Hoitoalan paheneva henkilöstöpula on ollut päättäjien tiedossa jo vuosia. On itsestään selvää, että taklataksemme tämän päivä päivältä pahenevan julkisen sektorin henkilöstöpulan, tarvitsemme pidempi aikaisen kattavan suunnitelman, jolla pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten alojen työehtoja, palkkoja ja ostovoimaa saadaan parannettua. Työmarkkinapöydän sovinnon lisäksi tulemme tarvitsemaan myös muita toimia, joilla voimme varmistaa osaavan hoitohenkilökunnan myös tulevaisuudessa. Ministeri Kiurun käynnistämän poikkihallinnollisen työryhmän työ on tässä keskeisellä sijalla. SDP on esittänyt ratkaisuksi myös palkkatasa-arvo-ohjelmaa, jonka avulla voidaan turvata palkkojen kehitys ja kuroa umpeen naisvaltaisten alojen palkkakuilua. Meillä ei ole päivääkään hukattavana, nyt on viimein tekojen aika! Oikeudenmukaisten työehtojen tulee kuulua suomalaisessa yhteiskunnassa kaikille nyt ja tulevaisuudessa.

Ajatukset ovat olleet viime kuukausien aikana Ukrainassa, joka taistelee urheasti vapautensa puolesta. Venäjän karmaiseva hyökkäys Ukrainaan on rikkonut räikeästi kansainvälistä oikeutta ja on täysin tuomittava. Olemme saaneet nähdä Venäjän joukkojen raakalaismaisuutta myös siviiliuhreja kohtaan ja toimia, joille ei löydy oikeutusta.

Helmikuun 24. päivä muutti paitsi Ukrainan, myös koko Euroopan turvallisuustilanteen. Hyökkäämällä Ukrainaan Venäjä hyökkäsi monenkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää vastaan. Luottamus Venäjään on murentunut. Suomen osalta turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeampi kuin kertaakaan kylmän sodan päättymisen jälkeen. Olemme tilanteessa, jossa on tehtävä merkittäviä turvallisuuspoliittisia päätöksiä, joilla on vaikutusta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

NATO-kysymys on ymmärrettävästi keskustelun keskiössä. Sekä liittymisellä että liittymättä jättämisellä on seurauksia, joita tulee punnita harkiten parhaan mahdollisen tiedon valossa. Eduskunnassa pääsemme pohtimaan kantojamme paraikaa menossa olevan ajankohtaisselonteon käsittelyn kautta.Arvioita tarvitaan sekä nykyhetken tilanteesta että tulevaan suuntaavista skenaarioista. Tehdyn ratkaisun pitää olla sellainen, että se kantaa myös tulevaisuudessa ja meidän tulee päätöksen hetkellä olla valmiita torjumaan päätöksestä mahdollisesti seuraavat välittömät reaktiot.

On erittäin tärkeää, että päätöksiä tehdään vasta, kun tietoa on saatavilla riittävästi. Nyt vaaditaankin kaikilta malttia ja luottamusta prosessiin ja siihen, että sen avulla ratkaisut saadaan tehtyä. SDP:lle on ensisijaista Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Reagoimatta ei voida jättää, mutta se, miten reagoidaan syntyy huolellisen harkinnan tuloksena.

Tässä tilanteessa jokaisella kansalaisella on myös osansa vakauden ylläpitämisessä. Erityisesti sosiaalisessa mediassa leviävät eri informaatiovaikuttamisen keinot vaativat pään kylmänä pitämistä ja medialukutaitoa. Henkisen kriisinsietokyvyn ylläpitämiseksi perusasioista huolehtiminen on entistä keskeisempää. Se, että lapset ja nuoret pääsevät kouluun, ihmiset saavat ruokaa pöytään ja sairauksiinsa hoitoa. On voitava edelleen luottaa siihen, että yhteiskunta tukee heikoimmilla hetkillä, ja siihen vahvan hyvinvointivaltion kautta pyritään.

Sosiaalidemokraattinen liike on arvopohjainen kansanliike. Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus – niihin me uskomme ja niiden eteen teemme töitä. Nopeasti muuttuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa maailmassa sen tietäminen, että tavoitteemme on selkeä – tarjota jokaiselle ihmisille hyvät eväät oman elämänsä rakentamiseen ja samalla pitää huolta toimivasta ja ihmisiä varten olevasta hyvinvointivaltiossa – antaa hyvät ohjakset tilanteeseen kuin tilanteeseen. Teemme tätä työtä yhdessä turvallista ja parempaa huomista rakentaen toinen toistamme tukien.

Hyvää vappua, työväen juhlaa!