Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Kim Berg: Palkkaharmonisointi on välttämätön ensimmäinen askel

Ajankohtaista 16:21

Aluevaalit ovat nostaneet esiin yhteisen huolen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden asemasta. Lähes kaikki keskusteluun osallistujat ovat osoittaneet huolensa sekä tahtonsa parantaa alan vetovoimaisuutta. Tarvitsemme tätä keskustelua, ja sitäkin enemmän ratkaisuja. 

Yhdeksi merkittäväksi tavaksi lisätä alan houkuttelevuutta on esitetty palkkaharmonisointia. Ensimmäisenä askeleena palkat tulee harmonisoida työtehtävän mukaan korkeimmalle palkkatasolle. Tämä ei yksin riitä. Tarvitsemme palkkaharmonisoinnin lisäksi myös pidemmän aikavälin suunnitelman palkkojen nostamiseksi. 

Historia on osoittanut kolmikantaneuvotteluiden voiman neuvoteltaessa työehdoista. Eduskunta ei voi korvamerkitä rahaa tietyille työmarkkinoille. Sen sijaan yhdessä työmarkkinoiden kanssa kolmikantaneuvotteluilla on mahdollisuus parantaa sote-alan veto- ja pitovoimaa jos tahtoa näille neuvotteluille löytyy.

Sosiaali- ja terveysalan työoloihin sekä mahdollisuuksiin tulee löytää myös vetovoimaa lisääviä tekijöitä. Ministeri Kiurun esittämä poikkihallinnollinen työryhmä on jo aloittanut työn sote-alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Yhtenä merkittävänä tekijänä työryhmä korostaa panostuksia mm. laadukkaaseen johtamiseen sekä psykososiaalisten riskitekijöiden vähentämiseen. Alan vetovoima on kiinni useista tekijöistä, joiden parantamiseen haluamme sitoutua.

SDP on tehnyt selväksi, että olemme sitoutuneet palkkaharmonisointiin työtehtävän mukaiselle ylimmälle tasolle. Kaikki puolueet eivät ole tähän sitoutuneet ja ovat sen sijaan toistuvasti takertuneet siihen tosiasiaan, että hyvinvointialueiden eroista johtuen palkkaharmonisoinnin lopulliset kustannukset varmistuvat vasta myöhemmin. Onkin aiheellista kysyä, ovatko kaikki puolueet yhtä lailla sitoutuneita palkkojen harmonisointiin vai ovatko jotkut puolueet valmiita luomaan epäreilun tilanteen, jossa samasta työstä ei saa samaa palkkaa?