Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

​​​​SDP:n Kim Berg: Marinin hallitus on kehittänyt lapsipolitiikkaa entistä parempaan suuntaan, mutta tehtävää jää myös tuleville hallituksille

Ajankohtaista 14:00

Lapsiasiavaltuutettu esittää tänään julkaistussa eduskuntakertomuksessaan lapsen oikeuksien ensisijaisuuden vahvistamista, lastensuojelulain kokonaisuudistusta sekä koulutuksen resurssien pitkäjänteisyyden ja riittävän tason takaamista.

Lapsiasiavaltuutetun eduskuntakertomuksen julkaisutilaisuudessa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kommenttipuheenvuoron pitänyt kansanedustaja Kim Berg korostaa hallituksen keskeisiä uudistuksia, kuten oppivelvollisuuden laajentamista ja perhevapaauudistusta, mutta tiedostaa lisäpanostuksien tarpeen erityisesti mielenterveyspalveluissa sekä oppimisvajeen purkamisessa.

– Kertomuksessa nostetaan esiin erityisesti oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen mukanaan tuoma maksuton toinen aste merkityksellisinä ja positiivisina uudistuksena, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja torjuvat syrjäytymistä. Tämän hallituskauden aikana oppivelvollisuusuudistuksen lisäksi on valmisteltu kansallinen lapsistrategia, vahvistettu lapsivaikutusten arviointia sekä pilotoitu lapsibudjetointia, Berg sanoo.  

– Olemme toteuttaneet perhevapaauudistuksen, joka lisää molempien vanhempien oikeutta viettää aikaa lapsen kanssa, palauttaneet subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen sekä vahvistaneet lasten kuuntelemista heitä koskevissa asioissa kuten kiusaamisen vastaisessa työssä. Tällä kaudella olemme kehittäneet lasten osallisuutta ja elämän edellytyksiä entistä parempaan suuntaan, mutta tehtävää jää myös tuleville hallituksille, kuten kertomuksessa tuodaan esille, Berg summaa hallituksen saavutuksia lapsipolitiikan alalla.

Kertomuksen yhtenä keskeisenä huolenaiheena nostetaan pandemia-ajan vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Berg jakaa huolen erityisesti oppimisvajeesta ja mielenterveyden häiriöiden kasvavasta määrästä. 

– Tämän hallituskauden alkaessa SDP:lle oli keskeistä, että koulutuksesta leikkaaminen loppuu ja hallitus onkin tehnyt erittäin tarpeellisia panostuksia koulutukseen. Syntynyt oppimisvaje tulee vaatimaan huomiotamme ja toimia vielä jatkossakin. 

–  Pandemia-aika on myös vahvistanut pidempään jatkunutta huolestuttavaa kehitystä lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden kasvussa. Tähän tarvitsemme merkittäviä panostuksia ennaltaehkäisevään työhön ja hoitoon pääsyyn, jo syntyneiden ongelmien korjaamiseksi. Tässä muun muassa hallituksen esitykset 7 päivän hoitotakuusta, joka sisältää mielenterveyspalvelut sekä opintopsykologien henkilöstömitoituksesta ovat erittäin tärkeitä ja tarpeellisia, Berg toteaa puheenvuorossaan.

Lapsiasiavaltuutetun toimenpide-ehdotuksia Berg pitää tärkeinä avauksina ja näkee niissä mahdollisia keinoja parantaa lasten asemaa Suomessa.

–  Valtuutetun ehdottama lastensuojelulain kokonaisuudistus auttaisi yhtenäistämään lakia, johon on tehty useita pistemäisiä uudistuksia vuosien mittaan. Kun puhutaan lasten perusoikeuksista, on tärkeää, että lainsäädäntö on selkeää. On huomattava, että tällä hallituskaudella on myös vastattu lastensuojelun tarpeisiin sitovalla sosiaalityöntekijöiden mitoituksella ja esitys vaativan sijaishuollon kehittämisestä on tulossa eduskunnan käsittelyyn.

– Lapsen edun tulee vaikuttaa entistä vahvempana oikeusperiaatteena kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa ja lakien tulkinnassa. Tämän varmistamiseksi on syytä käydä läpi keskeinen lasten oikeusasemaa koskeva sääntely ja selkeyttää lapsen edun huomioon ottamisen ensisijaisuutta, Berg muistuttaa.