SDP:n Kiljunen tyytyväinen esitykseen asumistuen uudistamisesta

Ajankohtaista 13:30

Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen (sd) pitää hallituksen esitystä asumistuen uudistamisesta hyvänä.

– Tukijärjestelmää yksinkertaistetaan nyt merkittävästi. Tukeen oikeuttavat asumismenot määritellään jatkossa niin, että vain perheen koko ja asunnon sijainti vaikuttavat. Myös omavastuun määrittely uudistetaan, Kiljunen listaa.

– Uusi malli on ymmärrettävämpi ja se on myös helpompi hyväksyä, kun esim. jäykistä pinta-alarajoista päästään eroon. Kaiken kaikkiaan pienituloisille ihmisille ja perheille on suuri helpotus, kun asumistuen suuruus ja sen vaikutus omaan talouteen on aiempaa helpompi arvioida, Kiljunen toteaa.

– Uusi järjestelmä vaikuttaa lähes kaikkiin tuensaajiin ja pääosin se tulee kasvattamaan tukea, erityisesti lapsiperheiden kohdalla, mikä on erittäin hyvä asia, Kiljunen linjaa.

Kiljunen muistuttaa, että asumistukijärjestelmän suurin ongelma on kuitenkin korkeat asumiskustannukset suhteessa asumistuessa hyväksyttäviin kuluihin, jolloin monet ihmiset joutuvat turvautumaan säännöllisesti toimeentulotukeen jotta voisivat maksaa asumiskulunsa.

– Toimeentulotuen pitäisi olla selkeämmin väliaikainen tuki ja sosiaalityön osa. Siksi asumistukea tulisi edelleen kehittää, jotta toimeentulotukiriippuvuutta ei asumistuen pienuuden vuoksi syntyisi. Hallituksen kehyspäätöksessä linjattu 300 euron suojaosuus asumistukeen tulee olemaan merkittävä parannus tässä suhteessa, Kiljunen arvioi.

– On myös tärkeää, että kohtuuhintaisia asuntoja tuotetaan markkinoille nykyistä enemmän, jotta ihmisten kaikki tulot eivät kulu asumiseen. Etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla tämä on merkittävä ongelma ja yhä enemmän myös hidaste talouden ja työllisyyden kasvulle, Kiljunen arvioi.

Hallituksen esitys tulee eduskunnan lähetekeskusteluun ensi viikolla ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.