SDP:n Kari ja Kantola: Perustuslakivaliokunnan mietinnöissä siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta täyttyvät kaikki sosialidemokraattien alkuperäiset vaatimukset

Ajankohtaista 14:15

Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari ja kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen Ilkka Kantola ovat tyytyväisiä saavutettuun ratkaisuun siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi tänään mietintönsä tiedustelun valvonnasta. Kari ja Kantola pitävät arvokkaana, että hallituksen alkuperäisessä lakiehdotuksessa ja puhemiesneuvoston ehdotuksessa olleet kipupisteet on kyetty ratkomaan yhdessä parlamentaarisesti yli perinteisen hallitus-oppositio-rajan.

‒ Sosialidemokraattien alkuperäiset vaatimukset koko suojelupoliisin asettamisesta parlamentaariseen valvontaan jatasapainosta viranomaisten valtuuksien sekä kansalaisten perusoikeuksien välillä toteutuvat valiokunnan mietinnössä. Sekä puolustuksen että sisäisen turvallisuuden asioista vastaavien valiokuntien jäsenenä arvostan suuresti sitä, miten helmikuusta alkaen työstettyjä tiedustelulakeja on viety eteenpäin. Haluan omasta puolestani kiittää hallituspuolueita, erityisesti keskustaa, ja oppositiopuolueita tiedustelulakien käsittelystä, Kari kertoo.

Kantola pitää erityisen tärkeänä, että puhemiesneuvoston alkuperäisestä esityksestä tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi esitettävien laajoista turvallisuusselvityksistä luovutaan. Suojelupolisiin turvallisuusselvitys korvataan menettelyllä, joka nojaa tietosuojavaltuutetun tarkastusoikeuden ja eduskunnan pääsihteerin, kansanedustajana ja tämän edustaman eduskuntaryhmän puheenjohtajan rajatun tiedonsaannin varaan.

‒ Viime kädessä eduskunnan täysistunto käyttää harkintaa tiedusteluvalvontavaliokuntaan valittavan kansanedustajan sopivuudesta tehtävään. Perustuslakivaliokunnan ehdottama menettely on käytännöllinen ja sen seurauksena valvojat eivät enää valvo valvojiaan, Kantola päättää.