Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n kansanedustajat tyytyväisiä tiedustelulakeihin tehtyihin muutoksiin

Ajankohtaista 15:31

SDP:n hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan kansanedustajat ilmaisevat tyytyväisyytensä siihen, että tiedustelulainsäädäntöä on kyetty eduskunnassa hyvässä parlamentaarisessa yhteistyössä parantamaan merkittävästi siitä, mitä se oli eduskuntaan saapuessaan.

– Tukiessaan tiedustelulainsäädäntöön liittyvän perustuslakimuutoksen käsittelemistä kiireellisessä järjestyksessä SDP myös katsoi esitetyn tiedustelulainsäädännön tarvitsevan useita sisällöllisiä muutoksista ja tarkennuksia. Näistä SDP:n asettamista tavoitteista lähes kaikki merkittävät ovat toteutuneet, toteaa SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Sirpa Paatero.

– Kohdentamattoman massavalvonnan kielto saatiin kirjattua riittävän vahvasti ja tarkasti. Tiedustelulakeihin tuli nyt selkeästi alkuperäistä tiukemmat kriteerit ja raamit tiedustelutoiminnan kohdentamiselle. Tiedustelumenetelmien käytön välttämättömyysvaatimusta myös tiukennettiin, Paatero korostaa.

– Tiedustelutietojen luovuttamiselle toisen maan viranomaiselle säännellään huomattavasti tiukemmin verrattuna alkuperäisiin esityksiin. Tällä turvataan sitä, ettei kukaan joudu esimerkiksi ihmisoikeusrikkomusten kohteeksi Suomen tiedusteluviranomaisen luovuttamien tietojen vuoksi, toteaa SDP:n kansanedustaja hallintovaliokunnan jäsen Joona Räsänen.

SDP:n kansanedustajat puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari ja puolustusvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen pitävät tärkeänä, että tiedustelutoiminnan valvontaa koskevia säännöksiä vahvistettiin.

– Tiedusteluvalvontavaltuutetulle saatiin puheoikeus tiedustelulupia koskevissa oikeudenkäynneissä ja valtuutetun sekä eduskunnan uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan valvontatehtävä ja valtuudet laajennettiin koskemaan Suojelupoliisin koko toimintaa, Kari toteaa.

– Myös tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenten nimittämisestä ja heidän luotettavuutensa selvittämisestä löydettiin kompromissi, joka takaa valiokunnan integriteetin, mutta on myös hyväksyttävä valiokunnan jäsenten oikeusturvan kannalta, korostaa Mäkinen .

SDP edellytti myös, että sotilastiedustelulaista poistetaan tietoliikennetiedustelua koskeva toimittajan lähdesuojan tai esim. lääkärin tai asianajajan asiakassalaisuuden murtamisen mahdollistava poikkeussäännös ja että tietoliikennetiedustelun kohdentuessa vahingossa tällaiseen tietoon, olisi siitä ilmoitettava asianosaiselle. Poikkeussäännös poistettiin esityksestä, mutta ilmoittamisvelvollisuutta koskeva vaatimus ei valitettavasti toteutunut ja sitä koskevat äänestykset sosiaalidemokraattien esitys hävisi hallinto- ja puolustusvaliokunnassa.

Kansanedustajat korostavat, että tiedustelulainsäädännön käytännön soveltamista on tärkeää seurata sen voimaantulon jälkeen. Hallintovaliokunnan mietinnössä esitetäänkin SDP:n ehdottamalla tavalla, että ensi vaalikaudella on hallituksen annettava seikkaperäinen selonteko tiedustelunlainsäädännön toimivuudesta ja kehittämistarpeista eduskunnalle.