SDP:n kansanedustajat tyrmäävät lohikiintiöesityksen

Ajankohtaista 10:40

SDP:n maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Kari Rajamäki, Katja Taimela ja Tytti Tuppurainen tyrmäävät maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksen Itämeren lohikiintiöiksi. Kansanedustajat ihmettelevät maa- ja metsätalousministeriön omavaltaista ja tieteellisen tutkimustiedon sivuuttavaa linjaa lohikysymyksessä.

– Esitetty kiintiö on Itämeren lohikantojen pitkäaikaisen kehityksen kannalta kohtuuttoman suuri, SDP:n kansanedustajat toteavat.

– Se estäisi Tornionjoen lohikannan toipumisen tavoitetasolle vuonna 2018 ja uhkaisi Simojoen lohikannan hidasta elpymistä.

Keskustelua Suomen linjasta lohikiintiöihin käytiin viimeksi vuosi sitten. Silloin eduskunnassa linjattiin, että lohikiintiöiden tulee perustua kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL:en tuottamaan tieteelliseen tutkimustietoon. Sen mukaisesti lohikiintiöitä leikattiin merkittävästi. Linjaus oli historiallinen edistysaskel Suomen kalakantojen elvyttämisen puolesta.

Maa- ja metsätalousministeriö on jättänyt eduskunnan viimevuotisen linjauksen huomioimatta ja esittää jälleen huomattavasti korkeampaa kiintiötä. Ministeriön esitys yli 100 000 lohen kiintiöstä ylittää reilusti tieteelliseen arvioon perustuvan pyyntikiintiön Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella. SDP:n kansanedustajat olivat jo viime vuonna vaikuttamassa vahvasti siihen, että eduskunta päätyi lopulta puoltamaan matalampia kiintiöitä.

– SDP haluaa turvata myös vapaa-ajankalastajien mahdollisuudet lohenpyyntiin koko Suomen rannikolla ja Pohjois-Suomen joissa, Rajamäki tähdentää.

– Kalastusmatkailussa on merkittäviä työllisyys- ja kasvumahdollisuuksia, Taimela painottaa.

– Terveet ja elinkelpoiset lohikannat ovat tärkeitä kaupallisesti, kulttuurisesti ja virkistyskäytön kannalta, Tuppurainen kiteyttää.

– Uskomme, että kalakantojen pitkäjänteinen turvaaminen on myös ammattikalastajien elinkeinonharjoittamisen kannalta eduksi, kansanedustajat toteavat.