SDP:n kansanedustajat SuomiAreenassa: Saavutettavuus ja osaaminen Satakunnan tulevaisuuden ratkaisijoina

Ajankohtaista 17:15

SuomiAreena 2019 avauspäivä toi Satakunnan kansanedustajat yhteen lavalle keskustelemaan tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista Ylen toimittajien johdolla. Lavalle nousivat eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Kristiina Salonen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä keväällä eduskuntaan ensimmäistä kertaa valittu Heidi Viljanen.

Uudessa hallitusohjelmassa yhdeksi keskeisimmäksi teemaksi on nostettu alueellinen elinvoimaisuus. Satakunnassa kasvun takaaminen edellyttää panostuksia osaamiseen ja saavutettavuuden turvaamiseen.

”On haettava toimia, jotka vastaavat teollisuuskaupunkien tarpeeseen ja takaavat työpaikkojen säilymisen myös tulevaisuudessa. Panostuksia tulee tehdä liikenneyhteyksien kehittämiseen, samoin liikenneturvallisuuden parantaminen on tärkeää. Onneksi hallitusohjelmassa varmistetaan oman yliopistokeskuksen tulevaisuus ja koulutuksen resurssien lisäys toisella asteella ja korkeakouluissa” totesi Kiuru.

”Monilla aloilla on työvoimapulaa. Siksi koulutukseen satsaaminen on tärkeää. Myös korkeakoulutuksen säilyminen Satakunnassa on keskeistä”, Viljanen korosti.

Salonen huomautti, että työtä on jatkettava pitkäjänteisesti yli vaalikausien. Edunvalvontatyö on siinä keskiössä. Kuntien talous on saatava kuitenkin ensin vakaalle pohjalle.

”Niukka taloudellinen liikkumavara on ajanut monet kunnat ahtaalle. Nyt kunnat ovat saaneet pienemmät avustukset valtion tavoitellessa laitoshoidon purkamista, mutta eivät ole pystyneet purkamaan hoidon kustannuksia samaa tahtia. Nämä uudet säästövaateet ovat olleet tuplaisku kuntien taloudenpidolle”, Salonen kertoo.

”Jos kuntien tehtävää lisätään, pitää valtiolta tulla myös tuki kunnille. Kuntien tilanne ei saa enää kurjistua”, totesi Viljanen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru vakuuttikin, että syksyn talousarvioesitys on tuomassa helpotusta kuntien tilanteeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen valmisteluun ryhdytään välittömästi, eikä työtä tarvitse aloittaa tyhjästä.

”Tiedämme kyllä sote-uudistuksen ongelmakohdat, nyt ratkaisevaa on kyetä viemään soten sisällöllinen ja rakenteellinen uudistus ripeällä aikataululla läpi yhdessä tehden.”

Juuri käynnistyneen EU-puheenjohtajuuskauden suhteen kansanedustajat korostivat kaikki EU:n yhtenäisyyttä.

”EU:n yhtenäisyydessä on samalla kysymys Euroopan turvallisuudesta. Toivon, että puheenjohtajuuskaudellaan Suomi ottaa vahvan johtajuuden turvallisuuden tematiikassa, kun maailma ympärillä muuttuu koko ajan epävakaammaksi” Salonen totesi.

”Suomen tulee ottaa vahva rooli oikeusvaltion puolustajana, sen on oltava Suomen tunnusmerkki, jos haluamme olla kokoamme suurempi maailmalla!”, Kiuru peräänkuulutti.

”Menen ensi viikon tiistaina EU-parlamenttiin esittelemään Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmaa, jonka tärkeä viesti on siinä, että Suomi investoi nyt ihmisiin. Tällainen kurssinmuutos tulisi toteutua laajemmin EU:n tasolla, investoinnit ihmisiin kannattavat koulutuksen ja hyvinvoinnin osalta”, lisäsi Kiuru.

Eduskunnassa satakuntalaisia kansanedustajia on yhteensä kahdeksan. Maakunnan kehittämisessä tarvitaan puoluerajat ylittävää yhteistyötä niin Arkadianmäellä kuin kuntien välillä.

”Mitä enemmän yhteistyötä tehdään maakuntien ja kuntien välillä, sitä vahvempia olemme. Pallo on pidettävä hallussa, mutta jokaisen on toimittava vuorollaan syöttäjänä”, totesi Kiuru.

”Koko maakunnan, niin virkamiesten kuin elinkeinoelämän toimijoiden, on puhallettava yhteen hiileen. Pienuus on vain vahvuutemme, se on ketteryyttä!”, lisäsi Salonen.

Salonen toimii ensi vuoden Satakunnan kansanedustajien yhteistyöryhmän puheenjohtajana.