SDP:n kansanedustajat: Poliisikoulutuksen aloituspaikkaleikkaukset peruttava

Ajankohtaista 10:51

SDP:n hallintovaliokunnassa istuvat kansanedustajat Sirpa Paatero, Mika Kari ja Joona Räsänen pitävät ministeri Petteri Orpon vaatimusta poliisikoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä tervetulleena. Kansanedustajat ovat jättäneet asiasta talousarvioaloitteen lokakuun alussa eduskunnassa.

– Ministeri Orpon ulostulo jatkaa hallituksen kiihtyvää trendiä omien päätöstensä kumoamisessa. Poliisien aloituspaikkamäärät ovat sisäisen turvallisuuden kovaa ydintä. Siksi ministerin mielenmuutos on erityisen tervetullut, kansanedustajat kiittävät. 

Poliiseja eläköityy noin 280 vuodessa. Hallitus puolitti poliisinkoulutuksen aloituspaikat ensi vuodelle tämän vuoden 320:sta. Näin ollen valmistuvien poliisien määrä ei kata edes eläköitymistä. Poliisin määrä uhkaa laskea jopa 880 henkilötyövuotta vuoteen 2019 mennessä.

– Täytyy muistaa, että poliisin kouluttaminen kestää kolme vuotta. Siinä mielessä ajankohtaiseen tilanteeseen aloituspaikkojen lisääminen ei auta. Olennaisempaa olisi sitoutua pitämään poliisien määrä riittävällä tasolla pitkällä aikavälillä, Paatero huomauttaa.

Väkilukuun suhteutettu poliisien määrä on Suomessa Euroopan mittakaavassa erittäin pieni. Eurooppalainen keskiarvo on yksi poliisimies 400 asukasta kohden. Suomessa yhtä poliisia kohden on 733 kansalaista. Viime vaalikauden lopussa parlamentaarinen työryhmä linjasi yksimielisesti, että poliisien määrä tulisi Suomessa vakiinnuttaa vuoden 2012 tasolle, eli noin 7350 poliisiin.

– Samalla kun poliisien määrä vähenee, poliisin tehtäväkenttä on monimutkaistunut ja laajentunut. Kenttätyön resurssit alkavat muodostua haastaviksi jo poliisin oman työturvallisuudenkin kannalta, Mika Kari huomauttaa. 

Poliisikoulutus on potenut hakijapulaa. Viime vuosina on ollut vaikeuksia saada koulutuspaikkoja täyteen soveltuvilla hakijoilla. SDP vaatii selvitystä poliisikoulutuksen tilanteesta.

– Oma haasteensa on poliisikoulutuksen houkuttelevuus. Poliisinkoulutusta on uudistettu ja opintososiaalisia etuja leikattu. Nämä päätökset tulee nyt ottaa uudelleen arvioitavaksi, Joona Räsänen edellyttää.