Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n kansanedustajat: Osallisuus ja hyvinvointi turvaavat työrauhan kouluissa

Ajankohtaista 10:37

Hallitus esittää muutoksia perus- ja toisen asteen opetusta koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntö esitetään uudistettavaksi. Koulujen keinovalikoimaa muutetaan kasvatuksellisempaan ja ennaltaehkäisevämpään suuntaan. Muutoksilla halutaan edistää koulujen ja oppilaitosten työrauhaa sekä lisätä oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Lakiesityksiä käsitellään tänään eduskunnan täysistunnossa.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvat häiriöt ovat yleisiä eikä kouluviihtyvyys kansainvälisesti mitattuna ole hyvällä tasolla. Yli 87 %:ssa peruskouluissa tapahtui vuosina 2008 – 2009 oppituntien häirintää. SDP:n kansanedustajat toteavat, että perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on laadukas ja turvallinen oppimisympäristö. Antamalla opettajille ja rehtoreille toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen edistetään kouluyhteisön viihtyvyyttä ja sitä kautta parannetaan oppimistuloksia.

Hallitus haluaa lisäksi vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta osallistua ikänsä ja kehitystason mukaisesti koulun päätöksentekoon. SDP:n kansanedustajien mukaan lasten ja nuorten osallisuus ja kuuleminen heidän elämäänsä ja lähiympäristössään koskevissa asioissa lisää tutkimusten mukaan tunnetta kyvykkyydestä ja hallinnasta, jotka ovat merkittäviä tekijöitä kouluviihtyvyyden parantamisessa. Tämä vähentää myös kouluissa tapahtuvaa häiriköintiä.