SDP:n kansanedustajat: Metsäteollisuuden investoinnit turvattava

Ajankohtaista 14:05

– Me SDP:n kansanedustajat kannamme huolta teollisuuden toimintaedellytyksistä, tulevaisuudesta ja työpaikoista. Metsäteollisuudessa vallitsee myönteinen ilmapiiri ja uusia investointeja on luvassa.  Tämä tarkoittaa lisää työtä Suomeen ja vientiteollisuuden kasvua. Jalostuskelpoista puuta ei pidä polttaa eikä puun saatavuutta vaarantaa vääristämällä kilpailua puumarkkinoilla, toteavat SDP:n maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-jäsenet jättivät tänään eriävän mielipiteen maa- ja metsätalousvaliokunnan kriittiseen lausuntoon hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta.

– Metsäteollisuuden tarvitseman puun polttoa ei tule tukea verovaroin. Toivomme talousvaliokunnan osaltaan varmistavan hallituksen esityksen päätavoitteen: metsäteollisuuden ja metsätalouden kasvun ja investointien tukemisen, Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-valiokuntaryhmän vetäjä kansanedustaja Kari Rajamäki toteaa.

– Keskustan ja perussuomalaisten asenne vaarantaa teollisuuden ja metsäklusterin kehittämiseen liittyvän luottamuksen puuhuoltoon. Esitetty leikkaus metsähakkeen tukeen ei vaaranna metsäbioenergian tuotantoa.

– Suomen talouden ja metsäteollisuuden myönteisen kehityksen varmistamiseksi on tärkeätä turvata metsäteollisuuden toimintaedellytykset puuhuollon ja puun saatavuuden osalta. Hallituksen esitys pyrkii puun jalostusarvon nostamiseen ja välttämään kuitupuun joutumista tuetusti polttoon, SDP:n eriävässä mielipiteessä todetaan.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa on oppositiolla enemmistö poiketen muista valiokunnista. Lausunnossa suhtaudutaan hallituksen esitykseen kriittisesti. Kokoomuksen kansanedustajat eivät allekirjoittaneet sd-edustajien eriävää mielipidettä, joka on poikkeuksellisesti hallituksen esityksen mukainen. Hallituksen esitystä tukeva kanta hävisi valiokunnassa äänin 8-7. Vastaan äänestivät keskustan ja perussuomalaisten kansanedustajat sekä tyhjää RKP ja Vasemmistoliitto.  Hallituksen esitys on annettu työ- ja elinkeinoministeriöstä. Elinkeinoministerinä toimii kokoomuksen Jan Vapaavuori.  Mietinnön esityksestä tekee talousvaliokunta.

Hallituksen esityksessä HE 360/2014  eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta ehdotetaan, että metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista. SDP:n kansanedustajien eriävä mielipide MmV:n lausuntoon 52/2014 vp – HE 360/2014 vp kokonaisuudessaan alla.