Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n kansanedustajat: Hallituksen hankintalakiesityksessä paljon parannettavaa

Ajankohtaista 16:27

Ville Skinnari

SDP:n kansanedustajat ovat pettyneitä hallituksen esitykseen uudeksi julkisia hankintoja koskevaksi lainsäädännöksi.

– EU on uusilla hankintadirektiiveillä pyrkinyt ohjaamaan julkisia hankintoja suuntaan, jossa laadun, ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien huomioiminen sekä työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen olisivat osa kaikkia hankintoja, toteaa kansanedustaja Lauri Ihalainen.

– Hallituksen esitys on tähän nähden kunnianhimoton. Hallituksen esityksessä tehdään lähinnä se, mitä direktiivit vähintään vaativat, ei sitä minkä ne mahdollistaisivat. Kilpailuttaminen pelkän hinnan perusteella olisi edelleen täysin vapaasti valittavissa oleva vaihtoehto, Ihalainen arvostelee. Edustaja Ville Skinnari nostaa esiin hankintalakiin esitetyn tiukan rajauksen kuntien ns. in house -toiminnalle.

– Tähän asti kunnat ovat voineet järjestää in house -yhtiöidensä ja kuntayhtymien toiminnan järkevästi ja joustavasti. Nyt hallitus esittää, että in house -yksiköiden toiminnasta vain 5 % saisi kohdistua muualle kuin suoraan ne omistavalle kunnalle, vaikka EU-direktiivissä vastaava raja on 20 %. Tämä rajoittaisi huomattavasti kuntien nykyistä toimintaa. Skinnari muistuttaa, että in house-toiminnan rajaamiseen on kohdistunut kova lobbaus yrittäjäjärjestöjen puolelta.

– Silti pitäisi asettaa kuntalaisten etu ja kuntien mahdollisuus järjestää toimintansa fiksusti eturyhmien tavoitteiden edelle. Edustaja Maria Guzenina kiinnittää erityistä huomiota sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen sääntelyyn.

– On hyvä, että sote-hankintojen kilpailutuksen kynnysarvo nousee lakiesityksessä. Mutta sitä ei voida hyväksyä, että näidenkin palveluiden kilpailutuksessa voitaisiin edelleen valita hinta ainoaksi kriteeriksi. Esimerkiksi vanhusten ja vammaisten asumispalveluiden osalta on voitava huolehtia, etteivät kilpailutukset johda asiakkaiden pompotteluun määräajoin yksiköstä toiseen.

Hallituksen esitys HE 108/2016 hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi on 7.9.2016 lähetekeskustelussa eduskunnan täysistunnossa.