Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Toteuttamatta jääneisiin vanhustenpalveluiden uudistusehdotuksiin on syytä vielä palata

Ajankohtaista 09:42

Kansanedustaja Tuula Väätäinen on tyytyväinen, että viimeisin vanhuspalvelulain uudistuksen toinen vaihe etenee. Suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon puhuttanut vanhusten palveluiden epäkohdat, joiden korjaamisesta on päätetty Sanna Marinin johtaman hallituksen hallitusohjelmassa.

Pitkään kaivattujen uudistusten maaliin saattamisessa ollaan loppusuoralla nyt vanhuspalvelulain uudistuksen toisen vaiheen eduskuntakäsittelyn myötä. Lakiuudistuksen toisessa vaiheessa säädetään mm. kotiin tuotavien palveluiden riittävyydestä ja parantamisesta, jotta iäkkäillä ihmisillä on mahdollisuus elää kodissaan turvallisesti ja saada tarpeiden mukaisia palveluja.

Vanhuspalveluiden uudistamista koskevasta lakipaketista jäävät eduskunnan valiokuntakäsittelyn myötä säätämättä laiksi vanhuspalveluiden turva-auttamispalvelua ja kotikäyntien korvaamista etäyhteyksin koskevat uudistukset. Näitä uudistustoimia perustuslakivaliokunta piti perustuslaillisesti ongelmallisina, sillä turva-auttamispalvelun sisältö ja kotihoidossa etäyhteyksien hyödyntämisen sääntely jäävät perustuslain kannalta liian yleispiirteiseksi, mikä voisi mahdollistaa puuttumisen ihmisen yksityiselämän suojaan.

– Perustuslakivaliokunta katsoi, että näiden uudistustoimien osalta lainvalmistelu tulee tehdä tarkkarajaisemmin ja täsmällisemmin, kertoo kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Tuula Väätäinen.

– Haluan kiinnittää huomiota tällä lainsäätökierroksella toteuttamatta jääneisiin vanhustenpalveluiden uudistusehdotuksiin ja korostaa, että hallituksen on syytä niihin vielä palata myöhempänä ajankohtana. Teknologian hyödyntäminen kotihoidon toteuttamisessa on tärkeää, esimerkiksi etäyhteyksien mahdollistamisessa, jotta pystymme parantamaan kotihoidon parissa työskentelevien työajan riittävyyttä ja helpottamaan hoitotyön kuormittavuutta. Teknologian hyödyntäminen voi myös tuoda uusia palveluja iäkkään asiakkaan ulottuville ja siksi näissä asioissa tulee edetä lain jatkovalmistelun myötä, korostaa Tuula Väätäinen.

– Kehittämistyötä teknologian hyödyntämiseksi vanhuspalveluissa on jatkettava ja lakiuudistuksesta toteuttamatta jääneisiin säännöksiin on mahdollisimman pian tehtävä perustuslakivaliokunnan edellyttämät korjaukset ja täydennykset, jotta eduskunta voisi ottaa ne uudelleen käsiteltäväksi vielä tämän vaalikauden aikana, Väätäinen päättää.