SDP:n kansanedustaja Mäkisalo-Ropponen pelastustoimen keskittämisestä: Miksi muuttaa hyvin toimivaa mallia?

Ajankohtaista 13:17

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on jättänyt kirjallisen kysymyksen pelastustoimen tulevaisuudesta. Mäkisalo-Ropponen kysyy, miten hallitus aikoo turvata jatkossakin kustannustehokkaan ja luotettavan pelastustoimen palvelukokonaisuuden kaikkialla Suomessa?

– Hallituksen linjauksissa kysymyksiä on herättänyt se mitkä olivat ne perustelut jolla pelastustoimen palvelut päätettiin keskittää viidelle alueelle, eikä esimerkiksi maakunnille tulevan 18 maakuntahallintojaon mukaisesti. Miksi muuttaa sellaista, joka toimii usealla eri mittarilla mitattuna erinomaisen hyvin. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti erittäin tehokas toimija.

– Nykyinen malli on huomioinut mm. Pohjois-Karjalan erityispiirteet. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa pitkien välimatkojen maakunnassa on ollut joustavaa ja Venäjä-yhteistyö on kehittynyt hyvään suuntaan. Keskittäminen vaarantaa nämä saavutetut synergiaedut.

Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että pelastustoimi on tutkimusten mukaan luotettu viranomainen. Tämä luottamus perustuu siihen, että kansalaiset saavat pelastuslaitokselta apua silloin, kun sitä tarvitsevat. Pelastuslaitos auttaa aina, nopeasti ja tehokkaasti.

– Pelastustoimi on kansalaisen turvallisuuden tunteen kannalta tärkeä viranomainen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) vuonna 2015 tekemässä kansalaisturvallisuuden tila Suomessa -tutkimuksessa tarkasteltiin kansalaisten näkökulmasta, millaiset asiat vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen sekä kuinka turvallisena ja oikeudenmukaisena vastaajat kokevat suomalaisen yhteiskunnan.

– Myös siitä, pitääkö pelastuslaitoksen yhtiöittää osa toiminnastaan, on tullut ristiriitaista tietoa. Yhtiöittäminen voi vaarantaa kustannustehokkaan tavan toimia. Mikäli ensihoito yhtiöitetään, eriytetään ja kilpailutetaan, sisältäisi se myös monia muita riskejä.