Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Johannes Koskinen ja Tarja Filatov: Hämeen alueen liikennehankkeisiin ja paikallisiin sekä valtakunnallisiin työllisyys- ja hyvinvointihankkeiden lisärahoitusta talousarvioesityksessä

Ajankohtaista 13:20

Eduskunta on perinteiseen tapaan kohdentanut jakamattomasta varauksesta määrärahoja alueellisesti tärkeisiin hankkeisiin. Kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov (sd) ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Johannes Koskinen (sd) pitävät tärkeänä, että panostuksia Hämeen alueen liikennehankkeisiin sekä paikallisiin ja valtakunnallisiin työllisyys- ja hyvinvointihankkeisiin on saatu täydennettyä talousarvioesityksen valiokuntakäsittelyssä eduskunnassa.

– Moreeni-Rastikangas eritasoliittymä ja raskaan liikenteen palvelualueen suunnitteluun osoitettu 500.000 euroa sekä Mommilan tien päällysteen korjaus Lammin seudulla 800.000 eurolla ovat hankkeita, joiden alueellista merkitystä ei pidä väheksyä, sanoo valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd).

– Hämeenlinnan ja Janakkalan elinkeinoalueiden MORE-kehityshankkeen vauhdittaminen vaatii panostusta valtion puolelta Riihimäen Herajoen toteutettujen liittymäjärjestelyjen tapaan, Koskinen jatkaa.

– 1,3 miljoonan panostukset liikenneturvallisuuteen ja sujuvuuteen täydentävät hallitusohjelman mukaisia liikenneverkon korjaus- ja parannusinvestointeja. Korjausvelan takaisinmaksu etenee ilahduttavasti myös tässä talousarvioesityksessä, Koskinen päättää.

Hämeen alueelle tärkeä hanke on myös Aulangon kulttuuriperintöön osoitetut 200.000 euroa. Aulanko on yksi maamme tunnetuimmista matkailukohteista, jolla on vuosittain noin 700 000 kävijää.

– Kulttuurihistoriallisesti ja matkailun kannalta tärkeän alueen korjausvelkaa ei pidä päästä paisumaan. Alueen säilyttäminen ja kohentamien on kulttuuriperinnön vaalimista ja lisäksi matkailun ja virkistyksen kannalta fiksu investointi, toteaa kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Tarja Filatov (sd).

Kanta-Hämeen nuorten yrittäjien yrittäjyyskasvatukseen ja starttipolku -palveluun varatut 300.000 euroa ovat tärkeä osa alueellista työllisyyspolitiikkaa.

– Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat koko ajan. Tärkeää on, että nuoret saavat oppia niin työelämätaidoista, taloustaidoista kun yrittäjyystaidoistakin. Suomen, myös Kanta-Hämeen, kasvun ja lisääntyvän kansainvälistymisen odotukset edellyttävät menestyvää ja kasvuhakuista yrityskenttää. Nuorten yrittäjyyskasvatukseen on kiinnitettävän aiempaa enemmän huomiota ja opettajille on puolestaan tarjottava tukea, jotta opettajat pystyvät välittämään nuorille kuvaa yrittäjyyden maailmasta, Filatov toteaa

– Suuri osa uusista työpaikoista syntyy pienissä työnantajayrityksissä ja yrittäjämäistä ajattelua arvostetaan pienissä työnantajayrityksissä. Myös kohtaanto-ongelmaa on pystyttävä helpottamaan. Lisäksi nuorten työllistyminen nopeasti valmistumisen jälkeen on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Siksi määräraha nuorten yrittäjyyskasvatuksen lisäämiseksi ja nuorten yritysten starttipolku –palvelun kehittämiseen on tärkeää, Filatov jatkaa.

– Lisäksi olen iloinen, että päihdeäitien ja vauvaperheiden tukeen tuli lisää rahaa samoin kuin harvinaissairauksien koordinaatioon ja hoitotyön käypähoitosuositusten tekoon, Filatov päättää.