Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Johan Kvarnström: Tärkeä erävoitto yhteisten vesiemme turvaamiseksi

Ajankohtaista 16:47

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) pitää myönteisenä eduskunnan yksimielistä päätöstä, jonka mukaan valtioneuvoston tulisi ryhtyä toimenpiteisiin vesihuollon yksityistämisen estämiseksi Vesi on meidän -kansalaisaloitteen mukaisesti.

– Viesti on selvä ja ilahduttavasti kaikki eduskuntapuolueet olivat päätöksestä samaa mieltä. Julkisomisteiset vesihuoltotoiminnot on suojattava lainsäädännöllä, jotta niitä ei voitaisi yksityistää. Tällä hetkellä on olemassa riski, että vesilaitokset sulautuvat julkisessa omistuksessa oleviksi energiayhtiöiksi ja osa niistä myydään yksityisille toimijoille, mikä käynnistäisi myös vesihuollon yksityistämisen. Näin ei onneksi ole vielä tapahtunut Suomessa, mutta tarvitsemme lakeja, joilla varmistetaan, että tällaista kehitystä ei pääse tapahtumaan, Johan Kvarnström sanoo.

Hän pitää vettä kaiken perustana elämässä ja yhteiskunnassa, ja vesihuoltoa hyvänä esimerkkinä sellaisesta luonnollisesta monopolista, jota ei pidä yksityistää.

– On hyvä muistaa, ettemme ole saavuttaneet tavoitetta ennen kuin tarvittavat lait on valmisteltu, käsitelty ja hyväksytty. Tämä on kuitenkin suuri erävoitto. Eduskunnan lausuma siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle on annettava selvitys uudistuksen etenemisestä vuoden 2022 loppuun mennessä, on erittäin tärkeä. Vedestä tulee koko ajan arvokkaampi voimavara maailmassa ja puhtaan juomaveden saatavuus on turvattava pitkäjänteisesti myös meillä, Kvarnström sanoo.

Eduskunnan 8. syyskuuta 2021 asian ratkaisevassa käsittelyssä tekemän päätöksen mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ” ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.” Lisäksi ”eduskunta edellyttää, että valmistettaessa kansalaisaloitteessa tarkoitettua sääntelyä osana vesihuoltolainsäädännön uudistusta hallitus selvittää laajasti eri sääntelyvaihtoehtoja ja kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn suhteeseen kunnalliseen itsehallintoon sekä perus- ja ihmisoikeuksista seuraaviin vaatimuksiin ja antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen vesihuoltolainsäädännön uudistuksen etenemisestä vuoden 2022 loppuun mennessä”.