Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Hussein al-Taee: Järjestöjen pankkipalvelut on turvattava

Ajankohtaista 12:00

Järjestöjen toiminta on vaikeutunut huomattavasti pankkien velvoitteiden ja lisääntyneen säätelyn vuoksi. Kyseessä on ongelma, joka koskettaa suomalaisia järjestöjä aina koirakerhoista suuriin kehitysapujärjestöihin. Tähän johtopäätökseen päätyi SDP:n työryhmä, jonka tehtävänä oli tunnistaa järjestökentän pankkipalveluihin liittyvät ongelmat ja esittää niihin ratkaisuja.

– SDP:lle on tärkeää pitää huolta kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä. Siksi kutsuimme työryhmän työhön mukaan laajan rintaman eri puolueiden kansanedustajia, järjestötoimijoita sekä viranomaisten ja finanssisektorin edustajia, kertoo SDP:n pankit ja järjestöt -työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hussein al-Taee.

Al-Taeen mukaan järjestöjen kohtaamissa haasteissa on kyse merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta.

– Pankkien lisääntyneet velvoitteet sekä Suomen että EU:n tasolla ovat johtaneet siihen, että järjestöillä on vaikeuksia pankkitilien avaamisessa ja rahaliikenteen hoitamisessa. Pahimmassa tapauksessa järjestö voi joutua lopettamaan toimintansa, jos se ei pysty keräämään varoja tai maksamaan laskuja.

 Al-Taee huomauttaa, että esimerkiksi kehitysapujärjestöjen toiminnan päättymisestä seuraa se, että tuhannet apua tarvitsevat ihmiset jäävät ilman tukea. Tämä ei ole kenenkään etu.

 – Pankkien on voitava vastuullisina toimijoina palvella järjestökenttää nykyistä paremmin. Tarvitsemme kaikkien osapuolten vuoropuhelua ja halua löytää tilanteeseen yhteinen ratkaisu, painottaa al-Taee.

SDP:n työryhmä esittää raportissaan useita toimenpide-ehdotuksia järjestöjen pankkipalveluiden turvaamiseksi. Työryhmän mukaan pankeille on tarjottava enemmän tietoa siitä, miten avustustyötä tekevät järjestöt yhteistyökumppaneineen toimivat kohdemaissa.

– Tarvitsemme myös selkeän ohjeistuksen lainsäätäjän ja toimivaltaisen valvontaviranomaisen odotuksista, jotta ohjeiden tulkinta ei jää yksin pankkien harkinnan varaan. Meidän on myös lisättävä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, jotta pankit ja järjestöt jakavat saman tilannekuvan ja pystyvät kehittämään yhteisiä toimintamalleja.

Al-Taee muistuttaa, että järjestöillä ja yhdistyksillä on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa on noin 107 000 yhdistystä ja suomalainen on mukana keskimäärin noin seitsemässä yhdistyksessä. Suomea on kutsuttu yhdistysten luvatuksi maaksi.

– Mikäli haluamme pitää huolta elävästä kansalaisyhteiskunnastamme, on meidän mahdollistettava järjestöille ja yhdistyksille käyttökelpoiset pankkipalvelut.