Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Heinäluoma ja Viljanen: Pohjoismaat tarvitsevat osaavia ammattilaisia / Norden behöver kunniga yrkesmänniskor

Ajankohtaista 14:00

Tällä viikolla Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu vuosittaiseen istuntoonsa. Kokous järjestetään poikkeuksellisesti täysin etäyhteyksin. Aiemmin tänä vuonna pohjoismaiseen neuvostoon jätettiin 20 pohjoismaisen kansanedustajan allekirjoittama jäsenehdotus. Kansanedustajat ehdottivat siinä yhteispohjoismaisen konferenssin järjestämistä, jonka aiheena on ammattikoulutuksen suosion lisääminen ja koulutusten yhtenäistäminen siten, että ammattitutkintotodistukset hyväksyttäisiin tasapuolisesti kaikissa Pohjoismaissa. Allekirjoittajien joukossa ovat Eveliina Heinäluoma (SDP) ja Heidi Viljanen (SDP).

– Pohjoismaat tarvitsevat osaavia ammattilaisia. On tärkeää, että voimme Pohjoismaissa paremmin tunnustaa toisessa Pohjoismaassa suoritetun ammattitutkinnon, sanoo Viljanen, joka on Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan jäsen.

Lisäksi jäsenehdotuksessa esitetään tehtäväksi selvitystä, jossa tutkittaisiin kuinka ammatillisen koulutuksen opiskelua suosiville opiskelijoille voitaisiin luoda yhteinen ylempi ammatillinen tutkinto.

– Meidän on parannettava ammatillisen koulutuksen asemaa ja kehitettävä mahdollisuuksia jatko-opiskeluun. Pohjoismainen ylempi ammattitutkinto voisi lisätä kiinnostusta jatkaa opintoja ja avata lisää ovia pohjoismaisille työmarkkinoille, sanoo Heinäluoma, joka on Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan jäsen.

Ehdotus on saanut paljon myönteistä palautetta Pohjoismaiden neuvostossa. Sen pohjalta toteutetaan Koulutus Nord -pilottitutkimus Ylitorniolla, Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitsevassa ammattikoulussa. Oppilaitos on tarkoitettu Ruotsista, Suomesta ja Norjasta kotoisin oleville nuorille ja aikuisille. Pilottitutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista 1 –3 estettä, jotka vaikeuttavat ammattitutkinnon suorittaneiden työntekoa toisessa Pohjoismaassa.

Tutkimuksen on määrä valmistua joulukuun puoleenväliin mennessä. Tuloksia on tarkoitus käsitellä ammattikoulutusta käsittelevässä yhteiskonferenssissa keväällä 2021 Ylitornion Koulutus Nordissa.

SDP:s Heinäluoma och Viljanen: Norden behöver kunniga yrkesmänniskor

Denna vecka sammanträder Nordiska rådet till sin årliga session. Sessionen ordnas undantagsvis helt på distans. Tidigare i år inlämnades ett medlemsförslag till nordiska rådet undertecknat av 20 nordiska riksdagsledamöter. Riksdagsledamöterna föreslog att det ordnas en samnordisk konferens med temat hur man kunde få yrkesutbildningen populärare och hur utbildningarna kunde förenhetligas så att yrkesexamensbetygen godkänns på lika villkor i alla nordiska länder. Bland undertecknare finns Eveliina Heinäluoma (SDP) och Heidi Viljanen (SDP).

– Norden behöver kunniga yrkesmänniskor. Det är viktigt att vi inom de nordiska länderna bättre kan erkänna ett yrkesexamensbetyg från ett annat nordiskt land, säger Viljanen som sitter i utskottet för kunskap och kultur i Norden.

I medlemsförslaget föreslås dessutom en utredning som skulle undersöka hur man kunde inrätta en gemensam högre yrkesexamen för studerande som föredrar att studera inom yrkesutbildningen.

– Vi behöver höja yrkesutbildningarnas status och utveckla fler möjligheter att studera vidare. En nordisk högre yrkesexamen kunde öka intresset till fortsatta studier och öppna fler dörrar på den nordiska arbetsmarknaden, säger Heinäluoma som sitter i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.

Förslaget har fått mycket positiv respons i Nordiska rådet. På basis av den genomförs en pilotstudie på Utbildning Nord, en yrkesskola i Övertorneå, på gränsen mellan Sverige och Finland som riktar sig till ungdomar och vuxna från Sverige, Finland och Norge. Pilotstudien syftar till att identifiera och lösa 1–3 hinder som försvårar för yrkesutbildade att arbeta i ett annat nordiskt land.

Studien ska vara färdig i mitten av december. Tanken är att den tidigare nämnda konferensen ordnas under våren 2021 på Utbildning Nord i Övertorneå. På konferensen är tanken att resultatet från studien ska behandlas.