SDP:n Heinäluoma: Helsinki on kuntakentän veturi, kaupungistumisen haasteet yhteisiä

Ajankohtaista 10:08

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma pitää kuntaministeri Sirpa Paaterolle tänään luovutettua Kuntien tilannekuva -raporttia hyvänä taustana myös kaupunkipolitiikan kehittämiselle.

– Tilannekuva kertoo kuntakentän voimakkaasta eriytymisestä. On selvää, että ilmiö ei ole ohimenevä. Väestö keskittyy kaupunkeihin, syntyvyys alenee ja ikääntyvän väestön palveluntarve lisääntyy. Monet samanaikaisesti tapahtuvat suuret muutokset ovat aiheuttamassa kierteen, joka haastaa koko julkista taloutta. Hallitus ja eduskunta eivät voi jäädä toimettomiksi.

– Valtionosuusjärjestelmän tarkoitus on tasata kuntien tuloja eri puolilla Suomea, kuten kuuluukin. Erityisesti pienten kuntien taloudelliset ongelmat johtuvat työikäisen väestön määrän rajusta laskusta. Toisaalta kuntien talous ei ole kohentunut työllisyyden kasvaessa. Tämä johtuu mm. siitä, että pienimmistä veroista ei makseta kuntaveroa ollenkaan. Kansalaisilla on kuitenkin yhdenvertaiset oikeudet palveluihin kaikkialla Suomessa.

– Tilannekuva vahvistaa sen näkemyksen, että Helsinki eroaa muusta Suomesta. Kaupungistumisen haaste on kuitenkin kaksinainen. Toisaalta väestöä menettävät kunnat kamppailevat olemassa olostaan ja toisaalta kaupungeissa uudet investointitarpeet haastavat kuntapäättäjiä. Näin ollen suuria ja pieniä kuntia ei tule asettaa vastakkain, haasteet ovat yhteisiä.

– Tilannekuvan havainnot alleviivaavat hallitusohjelmaan kirjatun kansallisen kaupunkistrategian tarvetta. Nopealla aikataululla laadittavalla strategialla vastataan kaupungistumisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin YK:n kaupunkikehitysohjelman laaja-alaiset tavoitteet huomioon ottaen. Lisäksi valtionosuusjärjestelmää olisi perusteltua tarkastella myös siitä näkökulmasta, että se tunnistaisi nykyistä paremmin kasvavien kaupunkien tarpeita.