SDP:n Heidi Viljanen kehysriihestä: Vahvoja toimia koronakriisistä selviytymiseen

Ajankohtaista 15:34

Hallitus on viettänyt viimeiset kaksi päivää kevään kehysriihessä, jossa päätettiin vuoden 2020 toisesta lisätalousarviosta sekä julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024. Tänä vuonna riihen keskusteluja on käyty hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaepidemian vaikuttaessa Suomeen. Nyt valmistuneilla päätöksillä tuetaan suomalaisia ihmisiä, jotta jokainen selviäisi tästä kriisitilanteesta mahdollisimman pienin vahingoin. Lisäksi akuutin kriisitilanteen hoitamiseen on tulossa vahvistusta. Toimet saavatkin SDP:n kansanedustaja Heidi Viljaselta kiitosta.

– Juuri nyt, tämän poikkeuksellisen tilanteen keskellä, on tärkeää panostaa ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja tulevaisuuteen. Lisäksi on tärkeää jo nyt huomioida, miten suomalaisten arki jälleenrakennetaan hyväksi, Viljanen toteaa.

– Nyt esitetyissä päätöksissä on paljon hyviä ja tärkeitä toimia akuutin kriisin hoitamiseen. Esimerkiksi suojavarusteiden hankintaan ehdotettu 600 miljoonan euron lisämääräraha auttaa suojaamaan potilaita, sekä meistä kriisin keskellä huolehtivaa hoitohenkilökuntaa, ja tähän olen erittäin tyytyväinen, Viljanen kertoo.

Viljanen on aiemmin toiminut sosiaalityön parissa ja nostaakin julkistetuista päätöksistä tärkeinä esiin ihmisten toimeentulon turvaamistoimet, joihin on nyt ehdotettu yli miljardin euron lisärahoitusta.

– Tällä tuodaan konkreettista apua ihmisten muuttuneeseen arkeen. Monet ovat jääneet vaille työtä ja toimeentuloa ja arki onkin yhtäkkiä hyvin erilaista kuin ennen. Pelkään, että tulokatkoksia ja viiveitä uhkaa tulla ihmisten arkeen ja siksi onkin tärkeää, että nyt ehdotetulla lisärahoituksella pyritään turvaamaan muun muassa työttömyyskassojen ja Kelan etuushakemusten sujuva käsittely sekä perustoimeentulorahoituksen riittävyys.

Erityisen suuren kiitoksen Viljaselta saa pienten lasten vanhemmille tarkoitettu väliaikainen tuki, jonka mukaan varhaiskasvatuksesta tai perusopetuksesta poikkeusolojen vuoksi poissaolevaa alle 10-vuotiasta lasta hoitavalle vanhemmalle maksetaan tukea, jos työstä pois oleminen tapahtuu palkatta.

– Kaikilla ei ole mahdollista tehdä etätyötä ja monella pienituloisella perheellä ei ole ollut taloudellisesti mitään mahdollisuutta jäädä kotiin hoitamaan lasta, sillä perheen toimeentulo ei ole muuten ollut turvattu. Tämä tuki on apukeino pienituloisten perheiden tilanteeseen ja tähän päätökseen olenkin aivan erityisen tyytyväinen, sanoo Viljanen.

Koronavirus on iskenyt vahvasti myös etenkin kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan alalle. Tätä toimintaa rahoitetaan suurelta osin veikkausvoittovaroista, ja koska pelikoneet on suljettu, alan tulot ovat pitkälti loppuneet. Hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 tuoton alenema kompensoidaan järjestöille täysimääräisenä. Kompensoinnin edellyttämät määrärahat sisällytetään vuoden 2020 myöhempiin lisätalousarvioesityksiin.

– Tämä on erityisen tärkeä asia järjestöille, joiden toiminta pitkälti tukeutuu Veikkauksen rahoitukseen, iloitsee Viljanen.