Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Harakan ryhmäpuhe budjetin palautekeskustelussa

Ajankohtaista 14:28

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019 – palautekeskustelu

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 17.12.2018

Kansanedustaja, SDP:n valtiovarainvastaava Timo Harakka

Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Arvoisa puhemies,

Kaikki me täällä iloitsemme talouskasvusta, johon Suomi on vihdoin päässyt mukaan. On myös erinomaista, että joidenkin tulojen aikaistuttua tämän vuoden viimeistä velkaerää ei tarvinnut nostaa.

Sotaveteraaneja ja heidän läheisiään varmaan kyllä ihmetyttää, että jos on varaa maksaa velkaa pois, niin miksi Sipilän hallitus leikkaa rintamalisää? Sosialidemokraatit toivoisivat hallitukselta sen verran joulumieltä, että tehdään tarvittavat lakimuutokset, eikä leikata niiltä miehiltä ja naisilta, jotka ovat itsenäisyytemme turvanneet.

Arvoisa puhemies,

Talouskasvu hidastuu jo nyt, ilmenee valtiovarainministeriön tänään julkaisemista tiedoista. Huippu oli 2017. Siksi huoli nousee esiin: hetken meni hyvin – entä huomenna?

Ja jo tässä keltaisessa kirjassa ennustettiin, että kasvu puolittuu. Miten tämänhetkinen hallitus on varautunut haasteisiin? Vastaus on tyly. Ei mitenkään.

On surkeaa, että hallitus jättää kaiken vastuun seuraavalle hallitukselle. Tiedetään, että seuraavina vuosikymmeninä työvoima supistuu ja hoivatarve kasvaa. Tämänhetkinen hallitus lupasi poistaa 10 miljardin euron kestävyysvajeen – kahdeksan miljardia jäi huonoksi perinnöksi.

Suomi ei tullut kuntoon. Eläkeläisiltä leikkaamalla se ei onnistunut, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistunut, innovaatioista leikkaamalla se ei onnistunut.

Juuri nyt, kun talouskasvu on hiipumassa, on pakko tehdä uudistuksia. Mutta tämänhetkinen hallitus ei kykene uudistuksiin. On hyvä, että parkkikiekkojen entistä vapaampi väritys päätettiin jo alkukaudesta, koska enää hallitus ei sitäkään pystyisi uudistamaan.

Tämä keltainen kirjakin kertoo menneisyydestä, se on väistyvän ja väsyneen hallituksen muistokirjoitus. Nyt on aika esittää ohjelma 2020-luvulle, turvallinen tulevaisuuslinja.

Arvoisa puhemies,

Tulevaisuuspuolue SDP on esittänyt seuraavan hallituksen työlistalle viisi uudistusta ja viisi investointia. Meillä kaikilla on varmasti yhteinen tavoite, että työllisyysasteen on noustava nopeasti 75:een, ja siitä yli. Mutta meillä on myös keinot ja selvä ohjelma, miten kasvu ja työllisyys turvataan myös vaikeammissa oloissa, tuulisemmassa tulevaisuudessa.

Mitkä ne viisi uudistusta ovat tavallisen suomalaisen perheen kannalta, Suomisen perheen elämässä?

Ensiksi tarvitaan perhevapaiden uudistus, suuri tasa-arvoteko, johon tämänhetkinen hallitus ei pystynyt. Suomisen perheen äidin asema työelämässä vahvistuu. Naisten palkat on saatava ylös ja samalla myös eläkkeet. Sitä kautta saamme myös lisää naisjohtajia suomalaisiin yrityksiin.

Pienimmälle Suomiselle on tarjottava maailman paras varhaiskasvatus, joka on asteittain maksuton kaikille. Tämänhetkinen hallitus rajoitti varhaiskasvatusta juuri niiltä lapsilta, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Me emme hyväksy lasten luokkajakoa.

Kolmas uudistus on oppivelvollisuuden laajentaminen aidosti maksuttoman toisen asteen avulla. Nuori Suominen ei saa syrjäytyä, kuten tällä hetkellä 60 000 nuorta. Nuorten syrjäytymiseen meillä ei ole varaa, niin taloudellisesti kuin ennen kaikkea inhimillisesti.

Neljänneksi tarvitsemme sosiaaliturvan uudistamisen, jotta jokaisella Suomisen sukupolvella on turva kaikissa elämäntilanteissa. Siihen meillä on ollut jo pitkään selvä visio: Yleisturva.

Viidenneksi esitämme pieni- ja keskituloisia suosivan verouudistuksen. Työllisyysasteen nosto vaatii voimakasta panostusta kaikkein vaikeimmin työllistyviin. Työttömien kepityksen sijaan tarvitaan kannusteita, joilla pienipalkkainen työ kannattaa ottaa vastaan – siksi esitämme työtulotukea.

Seuraavan hallituksen on noudatettava hyvän verotuksen periaatteita. Tiivis veropohja mahdollistaa matalat verokannat. Ei siis pidä tehdä osakesijoitustiliä, joka heikentää veropohjaa ja vähentää verotuloja. Lopetetaan sen sijaan ulkomaisten rahastojen osinkojen nollaverotus – ja rahoitetaan niillä tuotoilla osinkoveron alennus piensijoittajille, nykyisestä 25 prosentista kohti 20 prosenttia.

Arvoisa puhemies,

Suomi tarvitsee investointeja tulevaisuuteen juuri nyt, kun kasvu on vaarassa. Hetken meni hyvin – entä huomenna?

Investointi ei ole sama asia kuin menonlisäys. Ei uskoisi, että kaltaiseni pienyrittäjä joutuu muistuttamaan tästä perusasiasta yritysjohtajaa. Investointi tehdään sillä perusteella, että se maksaa itsensä takaisin ja tuottaa tuloa. Viisaat ja rohkeat investoinnit ovat yhteiskunnan elinvoimalla yhtä välttämättömiä kuin yrityksille.

Sosialidemokraatit haluavat investoida koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Tiede on ansainnut kunnianpalautuksen. Ja kun työ ei kohtaa tekijää, niin ne on tuotava konkreettisesti toistensa luo. On panostettava työssäkäynnin infraan, raiteisiin ja asuntoihin, jotka luovat työtä ja tuovat tekijät työhön. Emme vahvista vain keskuskaupunkeja, vaan kasvualueita kaikkialla Suomessa, joissa jokaisessa on oma ja ominainen elinvoimansa.

Investoinnit lujittavat luottamusta – keskinäistä luottamusta ja luottamusta tulevaisuuteen. Tätä tulevaisuudenuskoa SDP haluaa vahvistaa. Kun Suomi on rohkeimmillaan, Suomi on parhaimmillaan.

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutos ei ole enää mikään ympäristöasia, vaan se kuuluu talouspolitiikan ytimeen. On vielä hetki aikaa – entä huomenna?

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen. Siltä osin, kun tavoitteeseen päästään taloudellisin keinoin, muutos on pantava heti liikkeelle. Tuotannon, kuluttamisen, yhdessäolon ja liikkumisen muodot muuttuvat – ja suomalaiset hyötyvät siitä, että olemme muutoksen etujoukoissa. Puhdas ja uusiutuva tuotanto ja kiertotalous ovat 20-luvun menestyviä elinkeinojamme, joiden vientikysyntä on valtava.

Hiilineutraali Suomi ei siis ole mikään ankea ja pimeä luola, vaan tulevaisuuteen uskova, valoisa maisema.

Seuraavat sukupolvet eivät halua perinnökseen neljäsataa tv-kanavaa. Eivätkä he halua 40 gigaa laajakaistaa. Jälkeemme tulevat tahtovat vain neljä – he tahtovat neljä vuodenaikaa.

Lopuksi, arvoisa puhemies,

Suuri osa suomalaisista ei edes huomannut talouskasvua. Ensi vuoden budjetissa leikkaukset jatkuvat, leikkaukset eläkeläisiltä, työttömiltä, opiskelijoilta, vähävaraisilta perheiltä ja vähävaraisten perheiden lapsilta. Muuttumattomina ja yhtä säälimättöminä kuin tänä vuonna, kuin viime vuonna, kuin toissa vuonna.

Aluksi heiltä leikattiin huonon taloustilanteen takia, ja lopuksi heiltä leikataan hyvästä taloustilanteesta huolimatta.

Siltäkin osin tämä on menneisyyden kirja, sillä seuraavan hallituksen on lopetettava köyhdyttäminen. Kasvu ei ole itseisarvo, vaan vastuulliset päättäjät pitävät huolen, että kasvu kuuluu kaikille.

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, vähävaraiset perheet ja vähävaraisten perheiden lapset – heillä on mennyt huonosti – vaan entä huomenna?

Me pystymme parempaan.

Arvoisa puhemies,

Näillä perusteilla esitän hallitukselle epäluottamusta vastalauseen 1 mukaisesti.