SDP:n hallintovaliokunnan ryhmä vaatii hallituksen esitystä perheenyhdistämislainsäädännöstä kohtuullistettavaksi

Ajankohtaista 18:49

Sirpa Paatero

Hallintovaliokunnan sosialidemokraattinen ryhmä vaatii, että Suomen ulkomaalaislakia muutettaessa vertailuryhmänä tulee aina pitää muita pohjoismaita.

Ilman yhteistä linjaa pohjoismaissa vain ajaudutaan tilanteeseen, jossa kaikki alueen maat vuorollaan kiristävät kansallista maahanmuuttopolitiikkaansa vailla jaettua tilannekuvaa.

Nyt akuuttina asiana eduskunnan käsittelyssä ovat hallituksen esitykset perheenyhdistämislainsäädäntöön. SDP:n hallintovaliokunnan kansanedustajat Mika Kari, Sirpa Paatero ja Joona Räsänen vaativat aikaisemmin hallintovaliokunnassa hallituksen esitystä muutettavaksi kohtuullisemmaksi kolmen kohdan osalta.

− Esitimme, että perheenyhdistämisen toimeentuloedellytys ei koskisi yksin tulleiden alaikäisten perheenjäseniä. Toinen muutosesitys oli, että perheenyhdistämistä saisi hakea ilman toimeentuloedellytystä yhdeksän kuukautta. Kolmantena asiana vaadimme turvatun ja riittävän toimeentulon määrän madaltamista perheenyhdistämisessä, kertoo hallintovaliokunnan demariryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero.

Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti aikaisemmin huomiota omassa lausunnossaan näihin hallituksen esityksen kohtiin, joihin sosialidemokraattinen ryhmä vaati muutosta. Rakentavat muutosesitykset olisivat konkreettisesti helpottaneet esimerkiksi myös julkisuudessa puhuttaneen irakilaisperheen tapauksessa.

− Koska hallintovaliokunnassa tekemämme rakentavat muutosesitykset eivät menneet läpi, tulemme vastustamaan täysistunnossa hallituksen esitystä ulkomaalaislain muuttamiseksi. Samalla vaadimme, että hallitus ottaisi aloitteen käsiinsä ja ryhtyisi edistämään yhteisen pohjoismaisen linjan löytämiseksi maahanmuuttopolitiikassa, Paatero jatkaa.