SDP:n Haatainen: Kansallista huomiota naisten palkkaukseen

Ajankohtaista 16:20

SDP kansanedustaja Tuula Haatainen kommentoi tuoreeltaan JUKOn naisten viikon vetoomusta. ”Julkisen sektorin naisten heikon palkkauksen ja työhyvinvoinnin ongelmat tulisi nostaa seuraavan hallituksen agendalle. Työn kuormituksen ja palkkauksen välillä on liian suuri epäsuhta.”

SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen kommentoi tuoreeltaan JUKOn naisten viikon vetoomusta puuttua julkisen sektorin naisvaltaisten työtehtävien palkkauksen ongelmiin.

– Naisvaltaisten työtehtävien kova kuormitus sekä heikko palkkaus ovat nousseet esille viimeaikaisten vanhustenhoitoa ja varhaiskasvatusta koskevien järkyttävien uutisten johdosta. Moni terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilainen vaihtaa alaa, koska työn kuormituksen ja palkkauksen välillä on liian suuri epäsuhta. Olen surullisena kuunnellut ammattilaisten viestejä kentältä.  Työntekijät kertovat, että heillä ei ole aikaa tehdä työtään hyvin ja laadukkaasti. He kokevat usein työskentelevänsä jopa ammattietiikkansa vastaisesti, Haatainen toteaa.

Työelämän tasa-arvon parantamiseksi SDP esittää vaaliohjelmassaan perhevapaiden uudistamista sekä toimia palkka-avoimuuden lisäämiseksi. SDP haluaa poistaa naisten ja miesten perusteettomat palkkaerot ja parantaa julkisen sektorin työtehtävien arvostusta.

– Palkkauksen ja työehtojen sopiminen kuuluu lähtökohtaisesti työmarkkinaosapuolille, toteaa Haatainen.

– Valtiovallalla on kuitenkin vastuu määrätietoisesta sukupuolten välisen palkkatasa-arvon edistämisestä.  Kannatan esitettyä ohjelmaa naisten palkkauksen parantamiseksi, Haatainen päättää.