SDP:n Filatov: Digipalvelut eivät saa syrjäyttää 

Ajankohtaista 12:52

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov muistuttaa, että julkisten palvelujen on oltava kaikille saavutettavissa digitaidoista riippumatta.

– Yli 65-vuotiaista puoli miljoonaa ihmistä ei syystä tai toisesta pysty käyttämään nykyisiä digitaalisia palveluita. Taustalla voi olla digimaailman vieraus, pelko tietoturvasta, identiteettivarkaudesta tai siitä, että virhe tule kalliiksi. Arviolta miljoona suomalaista on varustettu vajain digitaidoin, Filatov sanoo.

Digisyrjäytyminen johtaa ongelmiin ja esimerkiksi asiointi julkisissa palveluissa vaikeutuu. 

– On varmistettava jokaisen kansalaisen digiosaaminen ja käyttäjäystävälliset digipalvelut. It-taidot ovat nykysuomessa yhtä tärkeitä perustaitoja kuin luku- ja kirjoitustaito, Filatov muistuttaa.

– Riskiä digisyrjäytymisestä voidaan minimoida panostamalla esimerkiksi palvelumuotoiluun. Pitääkö ikäihmisen osata puhua digiä? Voisivatko digitaaliset palvelut puhua paremmin ihmistä. Käyttäjät pitää ottaa paremmin mukaan palveluiden suunnitteluun, Filatov vaatii.

– On kuitenkin muistettava, että kasvokkaista palvelua tarvitaan yhä osalle ihmisiä. Ikäihmiset tarvitsevat digitukea arkipäiväisissä palveluissa kuten pankkiasioissa, kela-asioinnissa tai junalipun ostossa. Oleellista on, että luotettavaa palvelua on tarjolla, Filatov huomattaa.

– Terveyspalveluiden uudistamisessa on myös muistettava, että digitalisaato ja muu uusi teknologia ei saa luoda entistä epätasa-arvoisempaa terveydenhuoltoa. Digitalisaation on kavennettava terveyseroja, ei lisättävä niitä.