Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n eväät hallituksen puoliväliriiheen: Rohkeutta uudistuksiin, reippaita otteita tulevaisuusinvestointeihin

Ajankohtaista 17:25

Krista Kiuru

SDP tarjoaa hallituksen puoliväliriiheen eväitä, joiden keskiössä on nykyistä parempi työllisyyden hoito. Samalla SDP kannustaa hallitusta tarttumaan rohkeasti välttämättömiin rakenneuudistuksiin ja tekemään kasvu- ja tulevaisuuspanostuksia reippain ottein.

– Sipilän hallitus on hankalassa tilanteessa: se ei ole pääsemässä hallituskauden alussa asettamiinsa talouspolitiikan ja työllisyyden tavoitteisiin, ja samalla julkisessa taloudessa on merkittäviä menopaineita. On tarpeita lisätä niin T&K-rahoitusta kuin korkeakoulujen rahoitusta ja pääomitusta. Myös sisäisen turvallisuuden haasteet otettava huomioon, toteaa SDP:n valtiovarainvaliokunnan vastaava, kansanedustaja Krista Kiuru.

– Menopaineet yhdistettynä siihen, että hallitus ei saavuta julkisen talouden tavoitteitaan, luovat paineita lisäleikkauksiin. Jos hallituksen linja ei muutu, kehysriihessä päätetään jälleen merkittävistä lisäleikkauksista. Lisäleikkausten torjumiseksi hallituksen tulee ryhtyä toimiin. Keinoja tähän on kyllä tarjolla. Keinoja, joilla kaikki pidetään mukana ja vähennetään kansalaisten lisääntynyttä eriarvoistumista.

Tarvitaan sekä parempaa työllisyydenhoitoa että rakenteellisia uudistuksia jatkossa.

– Työttömyyden pitkittyminen on nostanut rakenteellista työttömyyttä. Aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahat ovat tilanteeseen nähden aivan liian alhaiset, erityisesti palkkatuen rahoitus. Varsinkin pitkäaikaistyöttömyyteen puuttuminen edellyttäisi uusia päätöksiä. Hallituksen aikaisempi linja työttömyysturvan leikkaamisessa ja työttömien jatkuvassa kepittämisessä on lopetettava.

Työllisyyspotentiaalia on, kun kaikki otetaan mukaan työmarkkinoille.

– Hallituksen tulisi erityisesti kohdistaa uusia rakenteellisia toimia nuorten kiinnittymiseksi työmarkkinoille. Lisäksi matalasti koulutettujen osaamistason nosto tulee ottaa aikaisempaa vakavammin. Keinoja on käytettävissä, jos hallitus vain haluaa, esimerkiksi koulutustason nostamiseksi peruuttamalla nuorisotakuun määrärahojen ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkaukset.

– Kannustamme myös hallitusta työllisyysasteen nostoon sekä tekemällä päätöksen oppivelvollisuuden pidentämisestä että mahdollistamalla työttömyysetuudella opiskelun eri puolilla Suomea.

– On myös muistettava, että verotuksen tulisi olla mukana hallituksen keinovalikoimassa. Kokonaisveroaste kun on n. yhden prosenttiyksikön alhaisempi kuin 2015. Siten verotuksella voidaan tuoda myös yhteiskunnan hyväosaiset talkoisiin mukaan.

SDP edellyttää myös, että hallitus kiinnittää huomiota nuorten naisten työllisyysasteen nostoon.

– Vaikutuksiltaan yksi tehokkaimmista keinoista on perhevapaauudistus, jolle on eri tahojen laaja tuki. On turha enää kiistellä, pitääkö uudistus tehdä, vaan keskittyä siihen, millä aikataululla ja missä muodossa uudistus tehdään.

Työllisyydenhoidon ja työllisyysasteen noston sekä rakenneuudistusten lisäksi kehysriiheltä odotetaan selkeitä tulevaisuus- ja kasvupanostuksia.

– Hallituksen tulee muuttaa koulutusleikkausten linjansa ja sen sijaan tehdä tulevaisuuspanostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja tiedepolitiikkaan satsaamalla. Odotamme hallitukselta koulutusleikkausten perumista, merkittävää T&K-panostusta sekä rohkeaa ensiaskeleen ottamista kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Sipilän hallituksen talouspolitiikan tavoitteena on julkisen talouden vahvistaminen 10 miljardilla eurolla, velkasuhteen taittaminen vuoteen 2019 mennessä ja velaksi elämisen lopettaminen 2021. Näistä 10 miljardin vahvistamista ei saavuteta ja velkaantuminen ei pysähdy 2021.

Hallituksen työllisyystavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin vuonna 2019. Työllisyysaste on kuitenkin jäämässä reiluun 70 prosenttiin. Työttömyys on alenemassa hitaahkosti, mutta samalla pitkäaikaistyöttömyys on edelleen ennätystasolla, vaikka sekin laskee hitaasti.

– Jotta tavoitteiden karkaaminen ei johda lisäleikkauksiin, hallituksella tulee olla nyt rohkeutta uudistuksiin ja reippaat otteet tulevaisuusinvestointeihin, päättää Kiuru.