SDP:n Eskelinen: Poliisien huolet on otettava vakavasti

Ajankohtaista 14:43

SDP:n kansanedustaja ja poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Seppo Eskelinen pitää Suomen Poliisijärjestöjen liiton tänään julkaistun jäsenkyselyn tuloksia hälyttävinä.

– Poliisien havainnot työnsä luonteen muuttumisesta huonoon suuntaan on otettava vakavasti. Monelta osin kysymys on yhteiskunnan ilmapiirin muutoksesta ja ihmisten pahoinvoinnin lisääntymisestä. Nämä ilmiöt oireilevat monin tavoin.

Jäsenkyselyn keskeinen vaatimus on poliisien määrän lisääminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että vuoteen 2022 mennessä poliisien määrä nostetaan 7500 tasolle.

– Poliisikoulutuksen aloituspaikkamäärät ovat olleet jo pitkään selkeästi alimitoitettuja. Siitä johtuen poliisien määrän nopea lisääminen ei ole mahdollista. Olennaista on nyt kuitenkin se, että tämä hallitus on sitoutunut poliisien määrän lisäämiseen. Lisäksi koulutusmäärät on vakiinnutettu suurin piirtein riittävälle tasolle. Mikäli löydetään tapa, jolla poliisien määrää voidaan lisätä nopeammin kuin mitä hallitusohjelmaan on kirjattu, uskon että hallitus tähän reagoi oikein mielellään.

– Oma haasteensa on poliisityön houkuttelevuus, josta tämäkin kysely kertoo kovaa kieltään. Alimiehityksen ohella työn raaistuminen, kovenevat asenteet poliiseja kohtaan sekä huumeiden lisääntyminen tekevät arkisesta poliisityöstä entistä kuormittavampaa. Vastaava kehityskulku on nähtävissä myös muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja esimerkiksi ensihoitajien kohdalla. Meidän on nyt alettava tosissamme pohtia, miten saamme jatkossakin nuoria hakeutumaan näille aloille.

– Ratkaisuja näihin esille nostettuihin ongelmiin on tuotava jo tämän vuoden lopussa annettavassa sisäisen turvallisuuden selonteossa. Selonteon valmistelu on laitettava viipymättä täydellä teholla liikkeelle.