SDP:n Eloranta: Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus etenee

Ajankohtaista 18:03

Hallitus on tänään julkaissut suuntaviivat toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden toteuttamiseksi. Maksuton toinen aste koskisi noin neljää vuotta nykyisen peruskoulun 9-luokan jälkeen eli samaa joukkoa kuin oppivelvollisuuden laajentaminenkin.

– Maksuton toinen aste ja oppivelvollisuuden laajentaminen ovat olleet jo pitkään SDP:n kärkitavoitteita, joten olemme erittäin tyytyväisiä, että asia etenee. Kaikilla nuorilla täytyy tulevaisuudessa olla vähintään toisen asteen koulutus, sillä koulutus on paras tae työpaikan saantiin. Kysymys on nuoren mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden työelämän haasteisiin. Työllisyyserot perusasteen koulutuksen varassa olevilla ja toisen asteen suorittaneilla ovat merkittäviä, painottaa sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

Maksuttomuuden periaatteiden mukaisesti opetuksen lisäksi myös osaamisen hankkimiseksi tarvittava oppimateriaali sekä työvälineet, työasut ja työaineet olisivat opiskelijalle maksuttomia. Myös koulumatkoja tulisi lisää korvauksen piiriin.

– Opintoihin liittyvät materiaalit ovat toisen asteen opiskelijoille iso kuluerä. Kenenkään nuoren opintojen ei pidä päättyä liian suurien kustannusten vuoksi, ja tähän maksuttomuus tuo kaivattuja ratkaisuja.

– SDP haluaa vahvistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Toisen asteen maksuttomuus yhdessä oppivelvollisuusiän laajentamisen kanssa nostaa osaamistasoa, pidentää työuria, ehkäisee syrjäytymistä ja helpottaa samalla pienituloisten perheiden arkea, muistuttaa Eloranta.