SDP:n Eloranta: Myös EK ymmärsi varhaiskasvatuksen arvon

Ajankohtaista 18:01

Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti tänään pyörtäneensä aiemman kantansa subjektiivisen päivähoito-oikeuden leikkaamisesta. Sipilän hallitus rajasi kautensa alussa lasten oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen, tilanteessa jossa toinen vanhemmista on esimerkiksi työttömyyden vuoksi kotona. Samalla kasvatettiin ryhmäkokoja. Tämä on johtanut merkittävään eriarvoisuuden kasvuun, kun osa kunnista on ottanut varhaiskasvatuksen heikennykset käyttöön ja osa ei. 

”Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Täysi oikeus varhaiskasvatukseen on yksi hyvinvointivaltion tukipilareista”, sanoo kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.). Tulevan eduskunnan ja hallituksen tulee ottaa varhaiskasvatuksen vahvistaminen vahvasti mukaan politiikkaansa. Lapsia ei saa enää asettaa eriarvoiseen asemaan vanhempiensa tilanteen perusteella.

On syytä muistaa, että varhaiskasvatus on ennen kaikkea tulevaisuusinvestointi. Se parantaa tasa-arvoa ja oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä. OECD:n mukaan yhden euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa jopa seitsemän euroa, enemmän kuin mikään muu koulutusinvestointi.

”Lapsiin panostaminen on paras investointi tulevaisuuteen mitä voimme ajatella”, Eloranta muistuttaa. Sosialidemokraatit ovat esittäneet pitkän aikavälin tavoitteeksi kaikille maksutonta varhaiskasvatusta. Jo tulevalla eduskuntakaudella olisi syytä toteuttaa osa-aikaisesti maksuton varhaiskasvatus yli 3-vuotiaille, jotta saadaan nostettua eurooppalaisittain alhaista osallistumista varhaiskasvatukseen. Samalla tulisi ulottaa kolmiportainen tuki myös varhaiskasvatukseen.

”Kaikille yhteinen laadukas varhaiskasvatus antaa lapsille hyvät eväät opintielle sekä mahdollisuuden puuttua mm. mahdollisiin oppimisvaikeuksiin jo varhaisessa vaiheessa. Kaikki lapset ansaitsevat pääsyn laadukkaaseen varhaiskasvatukseen perheen varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta”, Eloranta päättää.