Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Eloranta: Luovan työn tekijät tasa-arvoiseksi työttömyysturvassa

Ajankohtaista 13:22

Koronakriisi on vaikeuttanut kulttuurialan työntekijöiden toimeentulomahdollisuuksia ennen näkemättömällä tavalla. Tilannetta on kärjistänyt se, että kulttuurialan toimijoille viiveellä tulevat tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyysetuuksia samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka, vaikka työttömyysturvalaissa on määritelty, että työttömyysetuuksia voi leikata vain sellainen ansiotulo, joka on saatu korvauksena työstä. Myös asetuksen 3§ määrittelee, että tekijänoikeustulot eivät ole tällaisia, mutta ristiriitaisesti sen 8§ pykälä kuitenkin kertoo, että ne ovat tällaisia. Työttömyysturvalaki on siis asetuksella toimeenpantu ristiriitaisesti, virheellisesti ja työttömän etua vahingoittavalla tavalla. Tämä siitä huolimatta, että tekijänoikeusjärjestöjen lisensointiasiakkailtaan keräämät käyttökorvaukset eivät ole korvauksia työstä vaan käytöstä. Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) on tehnyt aiheesta hallitukselle kirjallisen jatkokysymyksen.

Luovilla aloilla tekijänoikeusjärjestöt jakavat korvaukset kvartaaleittain tai puolivuosittain. Ne tulevat säännönmukaisesti vasta kuukausien kuluttua siitä, kun teoksia on esitetty. Koska teokset on toki tehty paljon aiemmin kuin niitä esitetään, niihin liittyvä työkin on usein tehty useita vuosia sitten. Siksi niitä voi hyvinkin tulla työttömäksi jääneelle tekijälle tilanteessa, jossa kaikki muut tulot ovat romahtaneet. Tämä on säännönmukainen ja rakenteellinen viive, joka tulisi ottaa huomioon. Tekijänoikeuskorvauksia kohdellaan kuitenkin sovittelussa samalla tavalla kuin työttömyysaikana tehdyn työn tuottamaa palkkaa. Vaikka työ on tehty kauan sitten, ne voivat pahimmillaan leikata työttömyyskorvauksen kokonaan. Ne eivät kerrytä mutta kuitenkin leikkaavat työttömyysturvaa, koska asetus on ristiriitainen.

– Tämä epäoikeudenmukaisuus tulee korjata, Eloranta toteaa.

– Kulttuurialoilla työskentelevien taiteilijoiden asemaa työttömyystilanteissa tulee parantaa, sillä hyvinvointivaltion periaatteiden mukaan kaikkien on oltava tasa-arvoisessa asemassa. Taiteilijoiden tulee olla samalla viivalla muiden kanssa työttömyysturva-asioissa. Erityisesti Korona-aika on osoittanut, että tekijänoikeuskorvausta saavat taiteilijat ovat väliinputoajia sosiaaliturvajärjestelmässämme. Tästä syystä valtioneuvoston asetusta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta tulisi kiireellisesti muuttaa niin, että yhteishallinnointilain (29.12.2016/1494) mukaisten tekijänoikeusjärjestöjen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ennen työttömyyttä tehdyn teoksen tai esityksen käytöstä jätetään huomioimatta työttömyysetuuden sovittelussa. Täytyy muistaa, että kulttuuriammateissa työskentelee 135 000 henkilöä ja Suomen bruttokansantuotteesta 3,4 % syntyy luovilla aloilla, Eloranta korostaa.