SDP:n Eloranta: Hallituksen panostukset lisätalousarvioesityksessä ammatilliseen koulutukseen ovat elintärkeitä

Ajankohtaista 10:52

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) pitää pääministeri Antti Rinteen hallituksen lisätalousarvioesityksessään tekemiä panostuksia ammatilliseen koulutukseen elintärkeinä koko koulutusjärjestelmän uskottavuudelle sekä erityisesti nuorten tulevaisuudelle.

− Osana hallituksen Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -kokonaisuuden kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja esitetään ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen lisäystä 20 miljoonalla eurolla. Vain harva 16-vuotias nuori kykenee tehokkaaseen itseohjautuvaan oppimiseen, joten opettajien määrän kasvattaminen ja lähiopetuksen lisääminen sekä opiskelijoiden ohjaamisen kehittäminen työpaikoilla ovat avaintekijöitä siinä, että ammatillisen koulutuksen opiskelija pystyy saattamaan opinnot motivoituneena loppuun ja saa tarvitsemansa koulutuksen pärjätäkseen työelämässä, Eloranta painottaa.

Eloranta pitää lisätalousarviota osoituksena siitä, että hallitus myös ryhtyy ripeästi toteuttamaan koulutuspolitiikan suunnanmuutosta. Ammatillisen koulutuksen haasteet olivat runsaasti esillä myös kevään eduskuntavaaleissa ja nyt hallitus myös reagoi näihin haasteisiin.

− Jo hallitusohjelmasta kävi selväksi se suuri linjanmuutos, joka koulutuspolitiikassa on tapahtunut Rinteen hallituksen aloittaessa tehtävässään. Edellisen hallituksen mittavien koulutusleikkausten jälkeen koulutus nähdään jälleen voimavarana ja siihen panostetaan, Eloranta toteaa.