Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Eloranta: Arkiliikunnan edellytyksistä huolehdittava

Ajankohtaista 15:17

Marinin hallitusohjelman yhtenä poikkihallinnollisena tavoitteena on liikunnallisen aktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen, että Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) toimintasuunnitelma 2021 – 2023 liikkumisen edistämiseksi on nyt julkaistu.

Siinä korostetaan, että liikkumisen lisääminen edellyttää kaikkien hallinnonalojen toimia ja vahvasti koordinoitua työtä. Korona-aika on tuonut erityisen haasteen liikkumiseen. Lasten, nuorten ja työikäisten liikkuminen onkin vähentynyt. Erot liikkujien välillä ovat myös kasvaneet. Eloranta korostaa liikuntapoliittisten toimenpiteiden erityistä tärkeyttä koronapandemian jälkeisessä ajassa.

– Lapsista ja nuorista sekä aikuisista vain noin kolmannes ja ikäihmisistä muutama prosentti liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Väestön liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa merkittäviä haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle. Riittämätön fyysinen aktiivisuus lisää monia kansansairauksia ja kansantalouden kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä, lisää ikääntymisestä aiheutuvia ongelmia ja on yhteydessä väestöryhmien välisiin hyvinvointi- ja terveyseroihin, Eloranta korostaa.

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet näkyivät liikunnan osalta konkreettisimmin liikkumisen tilaisuuksien vähentymisenä, kuten liikuntapaikkojen sulkemisena tai erilaisen liikuntatoiminnan peruuntumisena. Korona myös korosti eroja ihmisten kyvyissä ja motivaatioissa liikkua. Korona näyttää vaikuttaneen negatiivisesti erityisesti niihin ihmisiin, jotka liikkuivat vain vähän jo ennen korona-aikaa. Näillä ihmisillä liikunnan merkityksellisyys on voinut vähentyä entisestään, jolloin myös liikkuminen on vähentynyt.

– Liikunnalla on tärkeä merkitys koronapandemian terveys- ja hyvinvointihaittojen vähentämisessä. Siksi on erityisen tärkeätä, että liikunnan edellytyksistä huolehditaan monipuolisella ja vaikuttavalla tavalla, Eloranta sanoo.

Toimintasuunnitelmasta ilmenee muun muassa, että Suomeen valmistellaan kansallinen luonnon virkistyskäyttöstrategia. Luontoliikunnan olosuhteissa huomioidaan myös esteettömyys. Myös kutsuntoja ja varusmiespalveluaikaa hyödynnetään liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan edistämisessä. Liikkumisen edistäminen otetaan myös osaksi työllisyyspalveluiden toimintaa.

– Liikunnalla on tutkitusti lukuisia hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan edullisia vaikutuksia myös useiden sairauksien ehkäisyssä. Liikunnan harrastaminen auttaa nukkumaan paremmin ja parantaa koettua elämänlaatua sekä kognition eri osa-alueita, kuten muistia ja ongelmanratkaisukykyä. Liikunta auttaa myös hallitsemaan stressiä ja vähentää ahdistuneisuutta, Eloranta muistuttaa.

Toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/18457c06-8c2f-47b2-98d8-08bc5eea256f/d33e1561-cd3c-49ce-8768-0206690b92a2/SUUNNITELMA_20210602062256.pdf