SDP:n edustajat hallintovaliokunnassa: Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit turvattava lisätalousarviossa

Ajankohtaista 17:24

Hallintovaliokunnassa istuvat SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma, Aki Linden, Piritta Rantanen ja Heidi Viljanen vaativat, että hallitus turvaa Maahanmuuttoviraston henkilöstöresurssit lisäbudjetissa. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut aloittavansa koko henkilöstöänsä koskevat yt-neuvottelut, joissa virasto harkitsee henkilöstön lomauttamista kahdeksi viikoksi loppuvuoden aikana.

– Maahanmuuttoviraston budjettivaje johtuu edellisen hallituksen riittämättömästä budjettirahoituksesta. Tarve lisärahoitukselle on selvä, jotta nykyinen palvelutaso voidaan säilyttää. On kestämätöntä ajaa virasto lomautuksiin. Siksi loppuvuoden rahoitus on turvattava, edustajat vaativat.

Maahanmuuttovirasto on hallitun maahanmuuton kannalta keskeinen viranomaistaho. Se vastaa päätöksenteosta maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa. Kansanedustajat korostavat, että kaikkien maahanmuuttoon liittyvien prosessien kannalta on tärkeää, että maahanmuuton käsittelyajat saadaan kohtuullisiksi.

– Puhutaan sitten työperäisistä oleskeluluvista tai turvapaikkahakemuksista, kaikkien osapuolten ja myös suomalaisen yhteiskunnan etu on, että käsittelyajat eivät veny kohtuuttomasti. On selvää, että kohtuulliset käsittelyajat eivät voi toteutua ilman riittäviä henkilöstöresursseja. Lisäksi on tärkeää, että Maahanmuuttoviraston toimintaa kehitetään virastosta tehtävän jatkuvan arvioinnin tulosten perusteella.