Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro LTA 4:n lähetekeskustelussa

Ajankohtaista 14:24

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljänneksi lisätalousarvioksi – lähetekeskustelu

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro 10.6.2020

Kansanedustaja Anneli Kiljunen

Arvoisa puhemies

Nyt eduskunnalle annettu neljäs lisätalousarvio jatkaa akuuttiin kriisiin liittyviä toimia. Samalla panostetaan sosiaalisen kriisin torjuntaan sekä tuetaan talouden elpymistä ja työllisyyttä sekä vahvistetaan tulevaisuuden talouden kasvua.

Panostukset infraan, työllisyyteen, osaamiseen sekä tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin ovat sen mukaisia, mitä Vihriälän ja Hetemäen työryhmät ovat raporteissaan suositelleet ja esittäneet.

Näin maamme huippu talousasiantuntijat ovat vahvasti mukana tukemassa hallitusta ja eduskuntaa, kuinka selviämme akuutti kriisistä ja kuinka nousemme jälleen työllisyydessä ja taloudessa kasvun tielle. Suuri kiitos siitä heille.

Yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi lisätalousarviossa on merkittävä 1.4 mrd:n euron kuntapaketti, joilla turvataan ihmisille julkisten palveluiden saatavuus ja viranomaisten toimintakyky.

Rajoitustoimenpiteiden seurauksena lapset ja nuoret ovat joutuneet nopeasti muuttuviin ja yllättäviin tilanteisiin, mikä on luonut turvattomuutta ja eriarvoistumista. Tämän vuoksi lapsille ja nuorille suunnattu 320 miljoonan euron hyvinvointipaketti on välttämätön.

Sillä lievennetään kriisin haitallisia vaikutuksia oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Lisäresursseja kohdennetaan mm. lastensuojeluun, mielenterveyspalveluihin, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja etsivään nuorisotyöhön. Me haluamme, että tästä kriisistä ei jää sosiaalisista kriisiä lapsille ja nuorille, vaan jokainen saa tarvittavan avun ja tuen myös näin vaikeina aikoina. Me haluamme, että tämän päivän nuoret voivat katsoa tulevaisuutta luottavaisin ja turvallisin mielin.

Kriisi on ollut vaikea myös monelle ikääntyneelle. Nyt on tärkeä huolehtia myös heidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Iäkkäiden ihmisten toimintakyvystä pidetään huolta ja heidän palvelujen turvaamiseen lisätään 60 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirit ovat joutuneet pandemian seurauksena vaativaan tilanteeseen niin palvelujen kuin talouden osalta. Valtio kohdentaa nyt 200milj euroa koronavirus pandemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa asiaan palataan uudestaan syksyllä.

Arvoisa puhemies

Akuuttien kriisitoimien ja jälkihoidon ohella nyt on oikea aika myös talouden elvytykseen. Elvyttävät toimet tukevat myös hallituksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan tavoitteita.

Talouskasvua tuetaan mittavilla infrahankkeilla, tutkimus- ja kehittämispanostuksilla ja pääomittamalla teollisia ja tutkimus- ja kehittämistoimijoita.

Noin 1,2 miljardin infrahankkeiden kokonaisuus koostuu mm. MAL-hankkeista, teollisista hankkeista sekä elvyttävistä raide- ja väylähankkeista.

Työttömyysturvan muutoksiin varataan yhteensä 812miljoonaa euroa ja työllisyyspalveluihin kohdennetaan 80milj euroa. Tavoitteena on ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja saada parannettua työvoimapalveluiden ja työn saatavuutta.
Jotta työllisyys ja talous saadaan kestävään kasvuun, edellyttää se osaamisen tason nostamista mm. oppivelvollisuusiän laajentamista sekä korkeakoulu aloituspaikkoja tullaan lisäämään 4800:lla, mikä on näissä olosuhteissa erittäin järkevää tämän päivän ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Arvoisa puhemies

Hallitus on ottanut oppia 90-luvun laman virheistä ja se näkyy tässä lisätalousarviossa.

Kokonaisuuden mittaluokka, kohteet ja ajoitus ovat tilanteeseen nähden oikeita.

Leikkauslistoilla ja veronkorotuksilla on tässä vaiheessa enemmän haittaa, kuin hyötyä.

Sosiaalisen kriisin torjunta, palvelujen turvaaminen, tuotannon ja kokonaiskysynnän kasvattaminen ovat keinoja, joilla kriisin kustannukset jäävät pienemmiksi.

Kaikki toimet on huomioitava kuitenkin myös julkisen talouden kestävyydessä. Hallituksen tavoitteena on vakauttaa julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä – ja tähän olemme sitoutuneet.

Tämän vuoden lisätalousarvioiden määrärahalisäykset ovat kasvattaneet velkataakkaamme, mikä on kriisin oloissa ollut välttämätöntä. Ei kukaan velkaa mielellään ota, mutta voi kysyä, mikä olisi vaihtoehto. – vaihtoehto olisi suurempi työttömyys, massa syrjäytyminen, yritysten konkurssiaalto, sairaanhoidon ja välttämättömien kuntapalveluiden rahoituskriisi. Vaihtoehto olisi vastuuton ja vielä kalliimpi lasku tuleville sukupolville.

Olemme eläneet erittäin vaativaa aikaa. Hallituksen toimenpiteet ovat kuitenkin kulkeneet mallikkaasti asiantuntijoiden suositusten mukaisesti ja me pidämme huolen, että tästä kriisistä selvitään yhdessä