Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe EU:n omien varojen järjestelmästä

Ajankohtaista 14:25

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuhe 11.5.2021
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Kansanedustaja Anneli Kiljunen

Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Arvoisa puhemies,

Olemme Suomen, suomalaisten ja Euroopan unionin kannalta erittäin tärkeän asian äärellä. Kyse on suomalaisten, täällä toimivien yritysten ja elinkeinoelämän tulevaisuudesta, kyse on työstä, hyvinvoinnista, osaamisesta osana Euroopan unionia.

Kyse on lopultakin siitä haluammeko olla osa Euroopan unionia.

Kyse on siitä pitääkö suomalaisten ja Suomen sana? Voiko meihin luottaa?

Me sosialidemokraatit vastaamme kyllä. Me haluamme, että meihin voi edelleen luottaa ja me haluamme olla osa entistäkin vahvempaa ja toimivampaa Euroopan unionia.

Hallituksen esitys ja elpymisväline ovat herättäneet erilaisia mielipiteitä.

Palkansaajajärjestöt, elinkeinoelämä ja talousviisaat kannattavat Euroopan unionin rahoituspaketin ja elpymisvälineen hyväksymistä. Näin laaja yksimielisyys asiantuntijoiden keskuudessa on harvinaista.

Paketin hylkäämisen seurauksista on myös laaja yksimielisyys. Ne olisivat arvaamattomat, kauaskantoiset ja Suomen kansallisille eduille vahingolliset.

Arvoisa puhemies

Mistä paketin vastustus sitten nousee?

Epäluuloja herättää erityisesti elpymisväline. Valitettavasti siitä on liikkeellä paljon vääriä mielikuvia ja turhia pelkoja. Virheellisiä väitteitä on myös masinoitu suunnitelmallisesti eri somekanavilla.

Ihmisten on varmasti vaikea erottaa tosiasioita vääristelystä. Tilanne on siltä osin todella harmillinen

Arvoisa puhemies

Viime kesänä me sosialidemokraatit linjasimme omat ehtomme elpymisvälineelle. Olemme tyytyväisiä, että ne myös toteutuivat. Neuvottelutuloksessa ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössä näkyy meidän jälki. Paketti on määräaikainen, tarkkarajainen ja ainutkertainen.

Elpymisväline on ainutkertainen. Valtiovarainvaliokunnan tiukkojen lausumaehdotusten lisäksi sen varmistaa monta poliittista ja juridista lukkoa kaikissa EU:n kansallisissa parlamenteissa sekä Unionin parlamentissa.

Elpymisväline on myös tarkkarajainen ja määräaikainen. Mitään pysyviä rahoitusmekanismeja ei luoda. Sen kautta ohjattujen rahojen käyttöä valvotaan tiukemmin ja tarkemmin kuin mitään muuta ohjelmaa aiemmin.

Arvoisa puhemies

750 miljardin elpymisväline rahoitetaan lainoilla. Suuresta kohusta huolimatta kysymys on kansainvälisesti maltillisen kokoisesta paketista. Esimerkiksi Yhdysvallat elvyttää monikertaisesti enemmän.

Takaisinmaksu alkaa vuonna 2028. Tavoitteena on, että lainat maksetaan ainakin osaksi tulevilla amerikkalaisten digijättien digiveroilla tai kiinalaisen teräksen hiilitulleilla. Näin suomalaisten maksuosuudet jäisivät pienemmiksi.

Erittäin tärkeää on että Suomen elvytyspaketin sisällön rakentamiseen ovat osallistuneet myös elinkeinoelämä, yritykset sekä julkinen sektori laajasti.

Elpymisväline luo työpaikkoja. Rahoitus toimii vipuvartena yrityksille, jotka laittavat liikkeelle mm. uusia digi-, ympäristö ja ilmastoinnovaatioita ja uusia teollisia laitoksia. Alustavan arvion mukaan Suomen kestävän kasvun ohjelmalla saadaan nopeasti yli 5 mrd. euron kasvusykäys talouteen.

Tämä ainutkertainen mahdollisuus on sitonut yhteiskuntamme eri toimijat yhteistyöhön rakentamaan suomalaisille työtä ja toimeentuloa. Katse on myös kriisin jälkeisessä elämässä.

Arvoisa puhemies,

Uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä Suomen maksuosuus nousee maltillisesti, noin neljä prosenttia. Muilla jäsenmailla maksu nousee noin 10%. Suomi on siis suhteellisesti aiempaa pienempi nettomaksaja.

Neuvottelutulosta voidaan pitää varsin hyvänä, varsinkin kun huomioidaan Britannian eron tuoma nousupaine maksuihin. Tästä suuri kiitos Pääministeri Sanna Marinille.

Tämä on hyvä pohja. Unionin rahoitusratkaisu ja elpymisväline tukevat talouskasvua ja työllisyyttä. Ne vahvistavat sisämarkkinoita ja nostavat Suomen uuteen kasvuun.

Arvoisa puhemies,

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa esitykselle täyden tukensa.